EMAIL ONS OP stichtingtrix@live.nl
BEL ONS OP 070 - 358 84 91

Voorwaarden

Voorwaarden voor uitstroom

Bij de Trix moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat de uitstroomprocedure in gang wordt gezet. Een van de belangrijkste is dat de evaluatie met de doorverwijzende instantie heeft plaatsgevonden. Bij deze evaluatie wordt de desbetreffende jongere zelf ook betrokken, en zo nodig zijn ouders c.q. verzorgers. 

De desbetreffende jongere moet in ieder geval voldoen aan de twee voorwaarden zoals hieronder benoemd, voordat het evaluatiegesprek plaatsvindt.

 • De desbetreffende jongere is volgens de projectleider en leermeester klaar voor de arbeidsmarkt.
 • De problemen die bij aanmelding zijn aangegeven in plan van aanpak zijn opgelost of er wordt op dat moment aan gewerkt.

Pas als er een akkoord wordt afgegeven, gaat vanuit de Trix een signaal naar de samenwerkingspartners die iets kunnen betekenen voor de jongere. Voor al deze samenwerkingspartners geldt, dat we tijdens het traject bij de Trix ook met grote regelmaat contact met hen hebben gehad om tot een sluitende aanpak te komen.

Dit betreft onderstaande samenwerkingspartners

 • Het Werkgevers Service Punt van de gemeente Den Haag.
 • Het UWV waar de Trix Wajong jongeren voor begeleid met als doelstelling werk. 
 • Ministerie van Justitie, als het om jongeren gaat die vanuit een STP programma bij de Trix verblijven.
 • De afdeling voortijdig schoolverlaten van de Gemeente Den Haag, voor jongeren die als doelstelling terug naar school hebben
 • Het veiligheidshuis bestuursdienst van de gemeente Den Haag voor jongeren die opgeschaald zijn naar het veiligheidshuis. Deze hebben veelal als doelstelling problemen oplossen en werk of scholing.
 • Diverse externe partners uit het bedrijfsleven.
 • Re-integratie bureau Shared Value waar we hechte samenwerking mee zijn aangegaan in samenspraak met het UWV.
 • De dienst sociale zaken en werkgelegenheid (SZW)
  Gemeente Den Haag
 • Het Nederlands Instituut voor Lastechniek.(NIL) Het NIL neemt de las-examens af op locatie bij de Trix.