EMAIL ONS OP stichtingtrix@live.nl
BEL ONS OP 070 - 358 84 91

‘Stichting Trix’ gaat vertrekken uit de Scheveningse haven

Daar waar oorspronkelijk de 100 jaar oude zeillogger ‘De Trix’ werd opgeknapt en, na het vertrek van dit schip naar de Middellandse Zee, de activiteiten zowel extern als intern werden voortgezet, komt er, na ruim twintig jaar onderdak in de ‘Scheveningse Haven’, een einde aan deze sociale activiteiten op

‘Stichting Trix’ gaat noodgedwongen vertrekken vanuit zijn vertrouwde plek aan de tweede haven en moet daar ruimte maken voor een hotel en nieuwe bedrijfsruimten. Het bouwrijp maken van de locatie en daarop volgend de start van de bouw gaat per 1 mei 2019 beginnen. Dus stoppen van de activiteiten zou men kunnen denken.

Maar nee, de activiteiten en bijbehorende werkzaamheden van ‘Trix’ gaan een nieuwe toekomst tegemoet in de Binckhorst. In samenwerking met de gemeente Den Haag is daar een nieuwe locatie gevonden aan de Mercuriusweg 1A. Na de komende en intensieve periode van verhuizen zal, per 1 mei 2019, de nieuwe locatie van ‘Trix’ in de Binckhorst operationeel ingericht zijn.

De afgelopen jaren heeft ‘Stichting Trix’ vele jongeren begeleid om een vakdiploma te halen en daarmee tevens hun leven weer op de rails te krijgen. ‘Trix’ is gericht op jongeren tussen 16 tot en met 26 jaar die een complexe problematiek hebben met soms ook een justitieel verleden. ‘Trix’ biedt deze jongeren een plek waar zij hun leven weer een positieve richting kunnen geven. Na ‘Trix’ stromen jongeren door naar werk of een vervolgopleiding. ‘Trix’ schakelt ook andere voorzieningen in als dat nodig is en speelt dan een rol bij bijvoorbeeld het vinden van huisvesting of het mogelijk oplossen van financiële of persoonlijke problemen. Instroom en uitstroom van jongeren bij ‘Trix’ is een continu proces en kan het hele jaar plaatsvinden.

Het staat open voor alle Haagse jongeren die deze begeleiding nodig hebben. Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst.

trix-admin

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *