EMAIL ONS OP stichtingtrix@live.nl
BEL ONS OP 070 - 358 84 91

Opleidingen

Wat zijn de mogelijkheden?
Jongeren die bij de Trix in traject zitten hebben de mogelijkheid om de erkende lasdiploma’s niveau 1 en 2 Mig/Mag te halen.

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) neemt de examens bij de Trix op locatie af. Jongeren die hun lasdiploma behalen hebben meer kans op de arbeidsmarkt. Maar dit vraagt wel inzet en motivatie van de desbetreffende
jongeren.

Veel werkgevers vragen om een VCA diploma. Dat kan behaald worden bij
Stichting Trix die hiervoor een samenwerking heeft met het Werkgevers service punt Den Haag die de cursus verzorgd. Jongeren die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen taalles krijgen wat gedaan wordt door het Mondriaan college.

De jongeren zijn de hele week bij de Trix aanwezig tussen 8.30 uur en 16.00 uur.

Jongeren doen gemiddeld ruim een half jaar over het behalen van hun lasdiploma’s, maar dan heb je ook wat. Het niveau van het lassen is hoog, als jongeren inderdaad geslaagd zijn.

Vanuit de gemeente Den Haag krijgen we wekelijks vacatures waar ook vaak jongeren op solliciteren. Ook hierbij geldt dat de jongere er wel klaar voor moet zijn.

Zodra jongeren naar de mening van de projectleider en leermeesters klaar zijn voor de arbeidsmarkt of school, dan gaat er een signaal uit naar de externe partners van de Trix om het traject uitstroom in gang te zetten. Er komt dan een proces op gang waar ook weer de jongere waar het om gaat, voorop staat.

Door op de link voorwaarden te klikken kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Voordat dit signaal gegeven wordt, vindt er wel eerst een evaluatie plaats over
onder andere het plan van aanpak, zoals deze bij de start is aangeleverd door de doorverwijzende instantie.

Zijn niet alle doelen bereikt dan gaat men eerst daaraan werken of dit gebeurt tijdens de periode dat we met het uitstroomtraject bezig zijn. Het is zeker niet zo dat de jongeren alléén hun lasdiploma’s kunnen behalen bij de Trix. Jongeren die hun heftruckchauffeur diploma willen behalen of verder willen in andere vakken, helpen we ook naar de juiste plek binnen ons netwerk van externe partners.

Jongeren die bij de Trix weg gaan hebben als belangrijkste les gehad, dat zij structuur hebben aangebracht in hun leven en weten waar ze tegen aan lopen in het dagelijks leven. Ook niet onbelangrijk: hebben ze aangeleerd hoe zij beter met hun problemen om kunnen gaan. Kortom de Trix moet gezien worden als een sociaal vaardigheids training centrum.

Je meld je aan bij Stichting Trix

Je maakt de examens op locatie bij Trix

Je behaalt je lasdiploma's en VCA diploma

Er vindt een evaluatie plaats

Je voldoet aan de voorwaarden en begint aan de uitstroom procedure