EMAIL ONS OP stichtingtrix@live.nl
BEL ONS OP 070 - 358 84 91

Aanmelden

Aanmelden jongere:

Door het invullen van ons  aanmeldingsformulier kunt u jongeren aanmelden bij de Trix. Werkt u met jongeren die tot vroegtijdig schoolverlaters behoren, geen werk hebben, of jongeren die uit detentie zijn gekomen of op korte termijn komen dan kunt u ze aanmelden  bij de Trix. Ook organisaties waar jongeren begeleid wonen kunnen jongeren aanmelden.

Aanmelden van jongeren kan ook door de omliggende gemeenten gedaan worden ook wel de H10 genoemd.

Nadat u het formulier heeft ingevuld wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen. U krijgt dan te horen hoe de verdere procedure gaat. Ouders die een kind hebben die tot de groep bankhangers behoort kunnen ook ons aanmeldformulier invullen zodat we gaan bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

De leeftijd van de jongere die aangemeld kunnen worden is van 16 tot en met 26 jaar.