Home 

Voorwaarden

Bij de Trix moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat de uitstroomprocedure in gang wordt gezet. Een van de belangrijkste is dat de evaluatie met de doorverwijzende instantie heeft plaatsgevonden. Bij deze evaluatie wordt de desbetreffende jongere zelf ook betrokken, en zo nodig zijn ouder c.q verzorgers. De jongere moet in ieder geval voldoen aan de twee voorwaarden zoals hieronder benoemd, voordat het evaluatiegesprek plaatsvindt.

De desbetreffende jongere is volgens de projectleider en leermeester klaar voor de arbeidsmarkt.

De problemen die bij aanmelding zijn aangegeven door de doorverwijzende instanties zoals beschreven in de plan van aanpak zijn opgelost of er wordt aan gewerkt.

Pas als er een akkoord wordt afgegeven, gaat vanuit de Trix een signaal naar de samenwerkingpartners die  iets kunnen  betekenen voor de jongere. Voor al deze samenwerkingspartners geldt, dat we tijdens het traject bij de Trix ook  met grote regelmaat contact met hen hebben gehad om tot een sluitende aanpak te komen.   

Dit betreft onderstaande samenwerkingspartners  

Het Werkgevers Service Punt van de gemeente Den Haag.

Het UWV waar de Trix Wajong jongeren voor begeleid met als doelstelling werk.  In 2013 start de Trix hier een nieuwe  pilot mee waar we het volste vertrouwen in hebben.

Ministerie van Justitie, als het om jongeren gaat die  vanuit een STP programma bij de Trix verblijven.

De afdeling vroegtijdig schoolverlaten van de Gemeente Den Haag, voor jongeren die als doelstelling terug naar school hebben

Het veiligheidshuis bestuursdienst van de gemeente Den Haag voor jongeren die opgeschaald zijn naar het veiligheidshuis. Deze hebben veelal als doelstelling problemen oplossen en werk of scholing.

Diverse externe partners uit het bedrijfsleven.

Re-integratie bureau Calder waar we in 2012 een hechte samenwerking mee aan zijn gegaan in samenspraak met het UWV.

Groot aantal hulp en dienstverlenende instanties die hun cliŽnten via een doorverwijzing bij de Trix hebben geplaatst. Dit gaat in de meeste gevallen in samenspraak met het veiligheidshuis.

De dienst sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) 
Gemeente Den Haag

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek.(NIL) Het NIL neemt de las-examens af bij de Trix en beoordeelt de werkstukken die de jongeren moeten maken ten bate van hun eindexamen. Hierbij hoort ook het theoretische gedeelte.  

 

 


De website wordt onderhouden door Komp u ter hulp  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStatFree.com. Get your own free site tracker.