Nieuws

                  

Nieuws 2014
 
 
Kerstmis
Allemaal de handen uit de mouwen bij de Trix
Volop activiteiten bij De Trix
Nog meer activiteiten bij Stichting de Trix  
Werktafel
Floor, stagiare sociaal pedagogisch hulpverlener begonnen
Even een bakkie doen bij de Trix
Erkenning opleiding Assistent installatie-en constructiewerk
Lasexamens
Financiële schenking aan Stichting de Trix.
Motorjacht geschonken aan de Trix
Werkbezoek SP politici aan de Trix
Spannende dagen voor een aantal jongeren van de Trix
Gesprek tussen Haagse Hogeschool en jongeren van de
 Trix
 
 KNRM reddingssloep
 Nieuwjaarsbijeenkomst 2014
 Kerstpakketten
 RDM Campus Rotterdam
 Ze moeten leren zich te gedragen
  Afscheid van bestuursvoorzitter van de Trix, Karel Pronk
 Janou gaat de Trix verlaten
 HBO studenten. Nieuwe stagiaires bij Stichting de Trix  
 Voorbereidende werkzaamheden bij de Trix  
 Afscheid Daniëtte de Groot
 Jongeren op sollicitatiegesprek  
 Stagiaires Haagse Hogeschool  
 Vrijwilliger Dirk aan de slag bij de Trix
 Haringparty
 Jane Kuldipsingh, Haagse ambassadeur aanpak
 jeugdwerkloosheid op werkbezoek bij Stichting Trix
 Donatie Lions club Scheveningen
 Vlaggetjesdag in Scheveningen
 De Trix open met vlaggetjesdag  
 Informatiemiddag van het werkplein voor doelgroep Trix  
 Rondetafelgesprek met staatssecretaris Teeven en
 minister Opstelten
 Mooie schenking van bemanning van de KNRM
 Scheveningen
 Weer mooie gladde muren bij Stichting Trix
 Staatssecretaris Teeven op bezoek bij de Trix.

 Sollicitatietraining
 Bevoegd onbevoegd gezag Trix op uitzending gemist
Terrasverwarming als werkstuk
Nieuwe lascabines
Nieuwjaarsborrel en diploma-uitreiking met video
Nieuwjaarsbijeenkomst
 Stichting Trix 27 jan op televisie

Kerstmis

De Sinterklaas periode zit er weer op en de kerst komt eraan. Bij de Trix was het dan ook weer tijd om het personeel te laten zien dat we trots op hen zijn. Dit is ook dit jaar onder andere weer door middel van een kerstpakket gebeurd welke namens het bestuur aan het team is uitgereikt. Ook onze stagiaire kreeg een mooi pakket.

Afgelopen jaar was een druk jaar bij de Trix, en hebben diverse jongeren hun weg gevonden naar school of werk. Ondanks dat we niet met de makkelijkste doelgroep werken was ook dit jaar het ziekteverzuim van personeel nihil bij de Trix, waar we als team trots op zijn.

Het team van de Trix is ook blij met de intensieve samenwerking met de gemeente Den Haag te weten de diensten SZW, VSV en bestuursdienst. Ook de pilot met het UWV waarbij we jongeren met een Wajong uitkering begeleiden loopt goed. We hebben wederom ingezet op korte lijnen en constructief overleg. Dit alles is ook nodig om als Stichting Trix goed in te kunnen spelen op de nieuwe wet op de jeugdzorg waar de gemeente Den Haag de regie over krijgt in 2015. Het bestuur en het Team kijken er naar uit om ook in 2015 met de doelgroep aan de slag te gaan.

Op 25 november heeft burgemeester van Aartsen Stichting het Ambacht in de van Ostadestraat 100 officieel geopend. Zowel de Trix als het Ambacht vallen onder één bestuur wat tot resultaat heeft dat we hier ook korte lijnen hebben, wat noodzakelijk is voor deze doelgroep. Wellicht gaan we hier in 2015 de vruchten van plukken, in het voordeel van onze doelgroep.

Wij komen hier wellicht nog op terug tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel welke deze keer op donderdag 8 januari 2015 vanaf 16.00 uur plaats zal vinden bij de Trix. 
Schrijft u deze datum alvast in uw agenda, de formele uitnodiging volgt nog via de mail.

Zowel het Team als het bestuur hopen op uw komst. Dit geldt overigens ook voor onze jongeren.

 

Allemaal de handen uit de mouwen bij de Trix
 
Op foto 1 is leermeester Dennis samen met een jongen bezig met het gereedmaken van een sloep die de jongeren vervolgens af gaan lassen. Er worden er 2 gemaakt in opdracht van een theeschenkerij c.q sloepenverhuur uit Den Haag. Op foto 2 zijn twee jongeren bezig de laatste hand te leggen aan de spijkerlaag op één van de  loodsen van de Trix. Het dak hebben de jongeren zelf  eerst  geïsoleerd  dus nu alleen de daktrim en de brandrol erop, waar ze volgende week mee gaan beginnen. Afgelopen week heeft de Trix een ARBO proef test gehad en dat zag er goed uit. Waarschijnlijk zullen er nog een aantal puntjes op de i moeten worden gezet. Maar daar hebben we ook onze jongeren voor die ons hier graag bij helpen.
 
Er zijn afgelopen week 3 nieuwe jongeren ingestroomd bij de Trix die wellicht ook aangespoord gaan worden om hun handen te gebruiken, waar we overigens alle vertrouwen in hebben gezien de ervaring uit de eerste gesprekken.

     
Klik op foto voor vegroting

Volop activiteiten bij De Trix,
 
Op foto 1 staat de oude Citroën die door de Trix is opgekocht en welke de jongeren, samen met leermeester Toon op gaan knappen. Er zijn inmiddels gesprekken met het project Sleutelen met Jongeren om dit in een samenwerking met elkaar te gaan doen. De bedoeling is dat de jongeren van het project Sleutelen Met Jongeren, met alle beweegbare onderdelen aan de slag gaan, zoals de motor en bij de Trix vooral het plaatwerk. We gaan hier ook nog  fondsen voor benaderen met de vraag om ons hierin te ondersteunen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van dit mooie project op deze website.
 
Inmiddels zijn we gestart met de bouw van de eerste twee sloepjes voor de theeschenkerij in het Westbroekpark. Op foto 2 leermeester Dick die met één van de jongeren begonnen is met het in elkaar lassen van de eerste 2 sloepen.
 
Op foto 3, Dennis de leermeester die bezig is met het in orde maken van de witte loods. Aan beide kanten van de loods zijn opberghokken voor het materiaal en een plek voor de compressor gemaakt door de jongeren.  Projectleider Bram is intussen met twee jongeren bezig met het aanbrengen van de isolatie en de nieuwe dakbedekking, zodat we met een gerust hart de winter tegemoet kunnen zien, en aan de ARBO eisen voldoen. Zo is iedereen lekker bezig met waar het ook nu maar om één ding gaat, en dat zijn die jongeren.

Klik op een foto voor vergroting

Nog meer activiteiten bij Stichting de Trix

Afgelopen maanden zijn er vanuit de Trix verschillende jongeren uitgestroomd naar werk en/of school. Dit alles is gebeurd in samenspraak met de diensten SZW,VSV en bestuursdienst van de gemeente Den Haag waar de Trix een intensieve samenwerking mee heeft. Dit, om toch vooral tot een sluitende aanpak te komen waar de afgelopen tijd flink in geïnvesteerd is.

Nieuwe jongeren stromen ook weer in zoals ook nu het geval is. Dit vergt weer veel uitleg en investeren in het groepsproces van de leermeesters van de Trix aan de jongeren. Er staan weer verschillende projecten op stapel waar we mee begonnen zijn en/of welke in voorbereiding zijn.

We gaan een geschonken jachtje opknappen en we gaan  een aantal nieuwe sloepjes maken welke in het Westbroekpark gaan varen. Jongeren zijn ook de laatste hand aan het leggen aan de nieuwe loods en hebben zelf materiaalrekken gemaakt zodat dit ook droog ligt en veilig opgeborgen. Kortom het is een drukte van belang bij de Trix.

Komende week wordt er een nieuwe compressor besteld omdat de schuurmachines die eerst op stroom gingen nu op lucht werken. De Trix is klaar voor de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente en ontvangen  graag jongeren die een kans verdienen en dat ook willen.

Leermeester Dick meet de oude sloepjes op die hij samen met de jongeren voor nieuwe gaat vervangen

Klik op een foto voor vergroting


Leermeester Toon geeft uitleg aan één van de nieuwe jongeren.


Werktafel
Bram Stoop de projectleider van stichting de Trix, en Wouter Zoutendijk, projectleider van Stichting het Ambacht, geven regelmatig voorlichting over de Trix en het Ambacht. 
Op woensdag 1 oktober waren beiden uitgenodigd om bij de werktafel een presentatie te geven. De werktafel bestaat al ruim 10 jaar en in iedere wijk van Den Haag heeft men er één. Diverse hulp en dienstverlenende instanties nemen deel aan de werktafel om via korte lijnen de juiste hulp bij de juiste cliënt te krijgen. Omdat het hier wellicht ook om jongeren met problemen gaat, kunnen wellicht de Trix of het Ambacht iets voor hen betekenen. Wij hopen met de participatiewet welke in 2015 tot uitvoering gebracht gaat worden, dat we in samenspraak verder tot elkander kunnen komen met nog meer samenwerkingspartners in de stad.Klik op foto de voor vergroting


Floor, stagiare sociaal pedagogisch hulpverlener begonnen

Het nieuwe schooljaar op de Haagse Hogeschool  is weer begonnen. Ook dit schooljaar hoopt de Trix weer gebruik te kunnen maken van stagiaires van de Haagse Hogeschool. 
Dit betreft studenten van de Sociaal Pedagogische opleiding (SPH) waar we de afgelopen jaren veel positieve ervaringen mee hebben opgedaan.

Op de foto de eerste nieuwe stagiaire Floor die voor een periode van 10 maanden stage loopt bij de Trix. 
Zoals te zien, voelt ze zich al thuis bij de Trix, en heeft al een kijkje bij het lassen genomen. Wij wensen haar veel leerzame maanden toe.

                              

Even een bakkie doen bij de Trix
 
De afgelopen maanden zijn er diverse jongeren naar werk of school uitgestroomd bij de Trix. Via de telefoon of whats app blijft er altijd wel een paar maanden contact. Ook gebeurt het wekelijks, dat jongeren die bij de Trix verbleven, even langskomen als ze een vrije dag hebben. In dit geval kwam Jimmy langs voor een bakkie en een praatje. Jimmy is via het werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag uitgestroomd naar een baan waar hij het reuze naar zijn zin heeft. Jimmy was vooral geïnteresseerd hoe het met zijn maatjes van de Trix was afgelopen. Toen ik vertelde dat maandag 8 september de laatste twee, van de groep waar hij deel van uitmaakte, aan hun proefmaand bij een werkgever gaan beginnen, viel op, dat hij dit fijn vond om te horen.
 
Verder was het goed om te horen, dat er ook onderling contact is tussen diverse jongeren die bij de Trix verbleven, en dat zij elkaar ook steunen als daar behoefte aan is. Het groepsgevoel gaat dus nog even door nadat ze bij de Trix weg zijn. Prima zaak. Tegen Jimmy hebben we gezegd dat we even een foto van hem maken voor de site, want dat verdient hij ook, net als zijn maatjes die met hem de weg naar school of arbeidsmarkt hebben gevonden.Weer een moment om even bij stil te staan

Het resultaat van een aantal jongeren die uit gaan stromen of de afgelopen tijd uitgestroomd zijn bij de Trix.
Drie jongeren gaan in september terug naar school en zes jongeren hebben een plek op de arbeidsmarkt gevonden met minimaal een halfjaar contract. Leroy (links) die bij de RDM in Rotterdam een opleiding tot professioneel lasser gaat volgen. Samen met leermeester Toon, waarmee Leroy de afgelopen tijd is opgetrokken, geniet hij van de gebakken kibbeling. 
Leroy gaat volgende week starten met zijn opleiding in Rotterdam. Voor de andere jongeren die gaan vertrekken of vertrokken zijn, komt nog een apart moment bij de Trix. Wellicht komt dit nog op onze website te staan of zal terug te zien zijn in de media.
 
Deze mooie resultaten zijn mede tot stand gekomen door  de goede samenwerking met de dienst VSV, SZW en BSD van de gemeente Den Haag.

Bram Stoop. Projectleider TRIX. 0617-43.75.65

Trix. Erkenning opleiding Assistent installatie-en constructiewerk

Stichting Trix heeft op 9 juli 2014 erkenning voor de opleiding  Assistent MEI en/of Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Daarmee bieden wij de leerlingen een kans om op hun niveau in de Techniek aan de slag te kunnen gaan. De nieuwe opleiding die op hetzelfde niveau zit, heet entree: Assistent installatie-en constructiewerk.

Minister Bussemaker van OCW heeft besloten, dat deze nieuwe entree-opleiding er moest komen. Een opleiding, maar minder algemeen, door een keuze uit verschillende specialisaties (profielen). Deze opleiding moet de assistent-en AKA-opleidingen gaan vervangen. Daarom heeft het ook een crebo nummer dat hoort bij deze opleiding, en de Trix de erkenning toegevoegd heeft gekregen van Kenteq.

Het ministerie gebruikt het schooljaar 2014-1015 als overgangsperiode. Het is dus mogelijk dat scholen komend schooljaar met de opleiding Entree: Assistent installatie-en constructiewerk starten.

Zodra er jongeren aangemeld worden bij de Trix die een entree opleiding volgen, kunnen wij contact opnemen met het Service team van Kenteq. Vanzelfsprekend staan we er voor open om deze jongeren te begeleiden. Dit alles natuurlijk in goed overleg.


Lasexamens

Op donderdag 10 juli zijn er door de heer Klaas van Spelden, van het Nederlands Lasinstituut (NIL), examens afgenomen bij een aantal jongeren die bij Stichting Trix in traject zitten. Dit keer betrof het 9 examens waarbij het gaat om niveau 1 en niveau 2. 
Dit betreft erkende lasdiploma's welke de jongeren kunnen behalen. Voordat de jongeren examen kunnen doen, krijgen zij eerst minimaal 3 maanden intensief les van ervaren leermeesters, welke bij de Trix werkzaam zijn. 
 
Komende week gaan we zoals te doen gebruikelijk genieten van een barbecue welke er standaard bij hoort, als er examens zijn afgenomen. De jongeren die hun diploma hebben gehaald staan op de uitstroomlijst bij de Trix, of zijn inmiddels al bij een werkgever of school aan de slag.

 

           

            Van links naar recht: Luciano, Klaas van Spelden en Janik

Reageren of delen via Facebook en Twitter  kan hier.....

Financiële schenking aan Stichting de Trix.

Donderdag 12 juni heeft Stichting Trix een bedrag van duizend euro geschonken gekregen van de Lionsclub Den Haag Scheveningen. Deze schenking gaat besteed worden aan het opknappen van de reddingssloep die de Trix van de KNMR geschonken heeft gekregen. 

Namens het bestuur van Stichting heeft de heer Tim Timens deze schitterende schenking in ontvangst genomen in het bijzijn van de projectleider van de Trix, de heer Bram Stoop. 

 
Klik op een foto voor vergroting

Motorjacht geschonken aan de Trix

Woensdag 8 mei is er een motorjachtje gebracht bij Stichting de Trix.
Dit motorjacht hebben we geschonken gekregen van de heer Struijk. De heer Struijk vond de Trix een goede plek voor deze schenking, mede ook omdat onze jongeren er ook veel van leren. Onze dank is dan ook groot.

Wij als team en de jongeren zijn hier blij mee, want voor de zomermaanden gaan de jongeren er stevig mee aan de slag om het achterstallig onderhoud weg te werken. 
Het is de bedoeling dat we ook de eerder geschonken reddingssloep van de Koninklijke Reddingsmaatschappij op gaan knappen.

De komende tijd zijn onze jongeren dan ook druk bezig met deze twee leerzame projecten.

klik op foto voor vergroting

Werkbezoek SP politici aan de Trix.
 
Maandag 28 april was er een werkbezoek bij de Trix. Paul Ulenbelt tweede kamerlid van de SP en de heer Bart van Kent raadslid namens de SP fractie in Den Haag hebben een werkbezoek gebracht aan de Trix. Een uitgebreide uitleg over de werkwijze bij de Trix en een rondleiding hoorde tot het werkbezoek. Bij de Trix zijn we er altijd content mee als er een werkbezoek vanuit de politiek plaats vindt, dus ook nu. De twee politici van de SP hebben uitgebreid kennis gemaakt met de jongeren die bij de Trix verblijven. Het werkbezoek heeft 2 uur geduurd, dus er viel heel wat te bespreken met de SP politici, die uiterst geïnteresseerd waren in de jongeren en de werkwijze van de Trix.
 
Namens de gemeente Den Haag was de heer Klaas Ouderdorp aanwezig en namens het bestuur van de Trix, de heer Tim Timens.

Klik voor vergroting

 

Weer spannende dagen voor aantal jongeren bij Stichting de Trix

Eind 2013 en begin 2014 is er een nieuwe groep jongeren ingestroomd bij de Trix. 
Na een paar maanden intensief oefenen onder begeleiding van de leermeesters is het dan zo ver. Op woensdag 16 april worden er namelijk van acht jongeren, zowel het theorie- als het praktijkexamen afgenomen.

Het praktijkexamen wordt beoordeelt op de afgelaste werkstukken en het theoretische examen wordt onder het toeziend oog van de examinator afgenomen. De examinator is van het Nederland Lasinstituut het NIL. Dit betreft erkende diploma’s van MBO niveau 1 en 2.

Zoals te doen gebruikelijk wordt er na het afnemen van de examens een lekker visje gegeten of de barbecue gaat aan voor de jongeren. Het is tenslotte een aparte ervaring  voor deze jongeren die vaak nog nooit een diploma gehaald hebben, dat we dit dan ook even vieren onder elkaar.

We zijn dan ook nu weer zeer benieuwd naar de uitslag.


Gesprek tussen Haagse Hogeschool en jongeren van de Trix
 
Door de Haagse hogeschool wordt een onderzoek verricht  over de werkwijze bij de Trix. In het kader hiervan waren Jakop Rigter, docent bij de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening en Florentien Toet (Stagiaire) bij de Trix om een discussie aan te gaan met de jongeren die bij de Trix verblijven. Vragen als wat is de Trix precies en wat betekent de Trix voor jullie kwamen naar voren. Vaak hoor je over projecten die vinden dat ze het goed doen en dat zal dan ook wel, maar wij vinden het fijn wat degene waar het om gaat ervan vindt en waarom. Dat zijn de jongeren zelf.
 
Men verwacht in mei het onderzoek afgerond te hebben.
Wellicht hoort u hier nog van.

Met vriendelijke groet,

Bram Stoop
Projectleider TRIX
06-17437565


Klik op de afbeelding voor vergroting

KNRM

Eerder dit jaar heeft de Trix een reddingssloep van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) geschonken gekregen welke we volgend jaar op gaan knappen. Als dank hebben jongeren bij de Trix twee inbraakwerende rekjes gemaakt voor de KNRM met de drie Scheveningse visjes erin. De jongeren hebben ze ook zelf geplaatst. Naar ieders tevredenheid zo blijkt.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

Geachte relatie,

De projectleider van stichting Trix nodigt u namens het bestuur uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met  u onder het genot van een hapje en een drankje, en in het bijzijn van onze jongeren het nieuwe jaar inluiden en het oude afsluiten,

Uw aanwezigheid wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Dinsdag 14  januari 2014 vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom aan de Dr. Lelykade 2 te Scheveningen.

In verband met de planning zouden wij het fijn vinden als u een bevestigingsmail stuurt. Een telefoontje mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Bram Stoop,
Projectleider stichting Trix
www.stichtingtrix.nl
Tel.  070-358.84.91
Mob. 0617-43.75.65

KerstpakkettenDe kerstpakketten voor het personeel en onze gewaardeerde stagiaires van de Haagse Hogeschool hebben inmiddels hun bestemming gevonden.

RDM Campus Rotterdam

Inschrijven

Facebook

Programma 20 november 2013 RDM Campus Rotteredam'Ze moeten leren zich te gedragen'

De reclassering houdt onder andere toezicht op veroordeelde 
jonge overvallers, waarbij gewerkt wordt aan toekomstperspectief.
‘Voor jongeren die denken dat ze hier hun tijd kunnen uitzitten, 
heb ik geen tijd.’

Lees meer....

Afscheid van bestuursvoorzitter van de Trix, Karel Pronk

Op donderdag 26 september nam Karel Pronk afscheid als voorzitter van Stichting Trix. Karel Pronk die vanaf 1997 bij de Trix betrokken is geweest, is een bekend persoon in Scheveningen, zo bleek ook nu.

Voor de daadwerkelijke receptie begon was de grote loods bij de Trix al volgelopen met mensen die met Karel te maken hebben of hebben gehad. Dit waren mensen vanuit de politiek, bedrijfsleven, familie vrienden en kennissen. Karel was voor deze gelegenheid weer eens netjes in het pak geschoten en was er samen met zijn zoons, zijn vrouw en verdere familie.

Het was toch nog even aanpakken voor Karel want hij moest nog even een formele handeling verrichten wat hij altijd leuk vind om te doen. De diploma's aan één van onze jongere uitreiken kun je Karel voor wakker maken en dat deed hij ook nu met veel plezier. Veel lovende woorden van de bewonersorganisatie Scheveningen (WOS) en de Lions club Scheveningen Den Haag waar de Trix een mooie schenking van heeft gekregen welke nu formeel aan Karel uitgereikt werd. Dit betrof een profielwals, een lasapparaat, een slijpmachine en een bandschuurmachine. Deze machines waren van het bedrag van de schenkingen aangeschaft. Ook stond de motor op de werktafel van de reddingssloep welke we geschonken hebben gekregen van de KNMR.

Tot slot sprak Karel het vertrouwen uit in de twee nieuwe bestuursleden te weten de heren; Rintse van der Brug en Tim Timens die beiden aanwezig waren. Het is altijd fijn is als je weet dat er een goede opvolging is als je vertrekt, waar je dan ook nog vertrouwen in hebt.

 Al met al een zeer geslaagde dag waar aan het eind  van de receptie, Karel door de projectleider Bram Stoop en Ina, de vrouw van Karel Pronk, voor de laatste keer als voorzitter de poort uitgeleid werd. Wij hopen zoals de vrouw van Karel in haar korte speech al aangaf dat hij nu dan ook meer thuis is bij zijn vrouw want dat verdient Karel, maar zeker ook zijn vrouw Ina.

Als afscheid heeft Karel een mooi cadeau gekregen om er lekker een weekje met Ina op uit te trekken. Als blijvende herinnering kreeg Karel een grote marmeren tegel waarin de afbeelding van de Trix in gegraveerd staat met data dat Karel bij de Trix betrokken is gweest.

 


 
Karel Pronk vertrekkend voorzitter, Tim Timens secretaris, Rintse van der Brug Voorzitter.

Klik op de foto voor vergroting

Janou gaat de Trix verlaten 

Deze week zijn er twee jongeren die de Trix gaan verlaten, vanwege het feit dat ze een baan hebben gevonden. Eén van deze twee is Janou die trots zijn behaalde diploma's kwam laten zien.

Janou is één van de jongeren die via het werkgevers servicepunt van de gemeente Den Haag aan een baan met contract is gekomen. De Trix heeft een goede structurele samenwerking met het werkgeversservicepunt met als resultaat dat ook Janou de Trix definitief gaat verlaten.

Een aantal andere jongeren zijn Janou dit jaar al voorgegaan.


Leermeester Dick Wezeleman feliciteert Janou en wenst hem namens de Trix veel succes toe met zijn nieuwe baan.

 

HBO studenten. Nieuwe stagiaires bij Stichting de Trix.

Zoals al eerder te lezen was werken we samen met de Haagse Hogeschool. 
De Haagse Hogeschool heeft ook voor het schooljaar 2013 /2014 een aantal stagiaires bij de Trix geplaatst. De komende tien maanden vanaf september gaan ze aan de slag bij de Trix.

De eerste kennismaking met een deel van de groep jongeren die op dit moment bij de Trix verblijven heeft op donderdag 15 augustus plaatst gevonden door middel van een kennismakingsbarbeqeu. 
Tim Timens was er namens het bestuur, de drie leermeesters Toon, Dick en Dennis waren er, net als de projectleider Bram Stoop bij aanwezig.

Buiten de paar druppels regen die er vielen was het een leuke middag. Bij de Trix is het groepsproces één van de belangrijkste en daar hoort een goed team medewerkers en stagiaires die samen optrekken ook bij. Allen zijn in dienst van de Trix maar vooral in dienst van de problemen die de jongeren hebben die bij de Trix verblijven.

Wetende dat de Trix niet één van de makkelijkste plekken is voor een stage, is het wel een plek waar je veel kan leren en vooral van elkaar. Kennisoverdracht is dan ook een vanzelfsprekend verhaal bij de Trix.
De stagiaires zullen zich in september nog persoonlijk voorstellen wat op deze site gezet zal worden.
De eerste week is voor de stagiaire een aparte want zij mogen zelf hun
eigen kantoor inrichten op de manier waarbij zij zich het prettigste voelen. Zij mogen hier zo veel mogelijk de hulp van de jongeren bij inroepen. We hebben er ook dit schooljaar weer alle vertrouwen in, dat het een mooi jaar wordt en dat de stagiaires met een goed cijfer en een flinke dosis opgedane ervaring, de Trix dan weer gaan verlaten.

De nieuwe stagiaires van de Trix   (klik op de foto voor vergroting)
Bestuurslid Tim Timens in gesprek met Werkmeester Dick Wezelman
Werkmeester Toon Volmers is hier bezig met een frame van een oude Puch waar hij een nieuw stukje plaat ingelast heeft voor een man die er geen raad mee wist. Ook met dit soort zaken helpen we graag mensen.
Dat is ook de Trix.

Voorbereidende werkzaamheden bij de Trix

Zoals bekend heeft de Trix ook komend jaar weer drie stagiaires voor een periode van 10 maanden. Onze stagiaires moeten wat ons betreft een goede werkruimte hebben waar zij op de computer kunnen werken en waar ze zich rustig terug kunnen trekken als zij bijvoorbeeld een gesprek hebben met één van onze jongeren.

Een aantal jongeren die op dit moment bij de Trix verblijven, hebben de opdracht gekregen om het één en ander in orde te brengen. Een likje verf op de deuren en muren maakt het dat het er allemaal weer fris uit ziet. Ook de trap naar boven toe, waar de kantoren zich bevinden, was de leuning volgens de ARBO  normen te laag. Ook dit is voor onze jongeren geen probleem en is deze verhoogd zodat de trap aan alle veiligheidseisen voldoet.

De Trix is in de zomer niet gesloten, we gaan ook dit jaar gewoon door, dus als de stagiaires in september gaan starten zal het hen aan niets zal ontbreken. In augustus gaan we de drie stagiaires uitnodigen voor en kennismakingsbarbecue. Daarna zullen ze een stage van 10 maanden mee gaan maken waar geen dag hetzelfde is en waar je als SPH student veel kan leren. Maar waar ook het één en ander van je verwacht wordt. Wij wensen hen daar veel succes bij.


Kantoor voor stagiaires bijna op orde

Klik op foto voor vergroting

Eerst goed schuren en daarna in de grondverf

De verhoogde trapleuning bijna klaar voor montage

Afscheid Daniëtte de Groot

De Trix heeft veel samenwerkingspartners in de stad, waaronder de gemeente Den Haag. Eén van de ambtenaren waar we regelmatig mee te maken hebben is de adviseur van directie bestuurszaken Daniëtte de Groot. De manier waarop wij met Daniëtte hebben samengewerkt is er één die wij als prettig hebben ervaren. Helaas gaat Daniëtte met haar gezin de gemeente Den Haag verlaten. Daniëtte gaat met haar gezin voor een aantal jaren naar Jordanië wat natuurlijk ook weer een uitdaging is voor Daniëtte en haar gezin.

Donderdag 11 juli was het formele afscheid en de projectleiders van de Trix waren namens de Trix aanwezig om met de gemeente Den Haag afscheid te nemen van Daniëtte. Wij gaan er van uit dat Daniëtte en collega's voor een goede opvolger hebben gezorgd en wensen Daniëtte en haar gezin het allerbeste toe. Wij doen dit ook namens de jongeren van de Trix die zij een warm hart toedraagt, zo is algemeen bekend.


Klik voor vergroting

Bestuurslid van de Trix, Tim Timens schudt Daniëtte De Groot de hand en wenst haar veel succes toe, wat wij Daniëtte ook gunnen.

Jongeren op sollicitatiegesprek

In juli hebben zes jongeren een sollicitatiegesprek. Dit gebeurt in samenspraak met het Werkgeversservicepunt Den Haag Ook is een jongere al op sollicitatiegesprek geweest en heeft hij komende weken nog een aantal gesprekken.

Kortom, spannende tijden voor een aantal jongeren bij de Trix. Geheel in het beleid van de Trix , bekijken we wanneer jongeren volgens ons klaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
En dat dit er nu zeven zijn is natuurlijk goed om te zien. Een feit is, dat als er jongeren uitstromen, we weer nieuwe in kunnen laten stromen. Het wil niet zeggen dat ze allemaal aangenomen worden, maar we gaan gewoon door met inzetten op uitstroom naar de arbeidsmarkt.

We hebben de jongeren veel succes toegewenst. Ze zijn in ieder geval goed voorbereid, dus daar zal het niet aan  liggen. En vooral omdat het gemotiveerde jongeren zijn.

Stagiaires Haagse Hogeschool

Bij een organisatie als de Trix zijn goede stagiaires altijd welkom. De Trix maakt gebruik van stagiaires van de Haagse hogeschool die de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening volgen.

Afgelopen schooljaar hebben drie studenten van de SPH opleiding voor kortere of langere tijd bij de Trix stage gelopen. Eén van de stagiaires was Dominique die derde jaar student is. Hij heeft 10 maanden bij de Trix stage gelopen en veel meegemaakt maar vooral veel geleerd. Het is begrijpelijk dat een plek als de Trix een prima plek is om je te verdiepen in gedrag van jongeren, maar ook hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Dit alles in het belang van de jongeren want daar gaat het tenslotte om.

Het was donderdag 20 juni de laatste dag voor Dominique als het gaat om de stage bij de Trix. De jongeren wilde nog even op de foto met Dominique want de meeste van hen hebben ook 10 maanden met hem te maken gehad. Dominique moet komende twee weken nog een aantal tentamens maken zodat hij zijn derde jaar af kan sluiten met weer een flinke dosis praktijkervaring rijker.

Dominique komt in september terug bij de Trix want hij wil graag zijn eindexamenopdracht bij de Trix uitvoeren. We zien hem dus vanzelf wel weer verschijnen.

Met de Haagse Hogeschool gaan we in overleg om de samenwerking te intensiveren. Er staan hier inmiddels afspraken over in onze agenda en komen hier op korte termijn op terug op onze site.

Vrijwilliger Dirk aan de slag bij de Trix

Bij Stichting de Trix willen we er ook zijn voor  gehandicapte mensen. Bij de Trix is op dit moment Dirk ook wel Dikkie genoemd als vrijwilliger aan de slag. Dirk doet klusjes op de draaibank, waar hij heel goed in is, zo is ons verteld. Dirk gaat in de nabije toekomst ook werkzaamheden verrichten in ons kleine magazijn waar jongeren hun gereedschap ophalen wat ze dagelijks gebruiken.

Op de foto staat Dirk, die net vol trots zijn overal heeft aangetrokken, om aan de slag te gaan. Voor de jongeren en voor Dirk is dit een aparte ervaring, maar voor beide ook goed om kennis met elkaars leefwereld te maken. Wij hopen dat Dirk het naar zijn zin blijft hebben bij de Trix. Aan ons zal het niet liggen en als het aan Dirk ligt komt het ook helemaal goed.

Dirk is er klaar voor om bij de Trix als vrijwilliger een paar uurtjes in de  week aan de slag te gaan.

Naast Dirk hebben we ook  Janko die al langer bij de Trix verblijft Deze jongeman zullen we ook aan u voorstellen als we een goede foto van hem hebben. 

Haringparty

Op 19 juni was er de Jaarlijkse Haringparty welke ook dit jaar weer door het MKB Haaglanden in samenwerking met het werkgeversservicepunt georganiseerd werd. Dit jaar vond de haringparty plaats op strandpaviljoen de Golfslag in Scheveningen.  De projectleider en zijn twee leermeesters hadden ook hun partner meegenomen. Vorig jaar was de Trix het goede doel bij de Haringparty waarbij de Trix een bedrag van € 1.100,- in ontvangst mocht nemen. Dit jaar was het Rode Kruis het goede doel waar we hen hartelijk mee feliciteren want zij verdienen dit met het vele goede werk wat zij verrichten..

Al met al was het weer een constructieve bijeenkomst waar we veel van onze externe partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente Den Haag tegen zijn gekomen en welke we onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat hebben. Er zijn dan ook weer diverse visitekaartjes onderling uitgewisseld. Voor de Trix zijn dit soort bijeenkomsten van groot belang om in contact te komen met mensen uit het bedrijfsleven.

De projectleider van de Trix staat vol verwondering te kijken hoe de partner van de leermeester Toon Volmers een harinkje staat te happen. 

Jane Kuldipsingh, Haagse ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid op werkbezoek bij Stichting Trix

Op maandag 10 juni bracht Jane Kuldipsingh, Haagse ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, een werkbezoek aan stichting Trix.  
Wethouder Henk Kool (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Haagse ambassadeur opdracht gegeven om samen met werkgevers en werkzoekenden de werkloosheidonder Haagse jongeren terug te dringen De punten uit het actieplan jeugdwerkloosheid vormen de basis voor haar werkzaamheden. Zo moeten er meer banen komen via uitzendbureaus en meer (leer)werkplekken in de beveiliging, detailhandel, zorg en horeca. Om jongeren te stimuleren zélf op zoek te gaan naar werk kunnen zij met een leerwerkcheque tijdelijk werkervaring opdoen bij bedrijven voor een vergoeding van 500 euro per maand. Ook moet de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren en worden kwetsbare jongeren begeleid naar hulpverlening, school of werk.

Samen met Klaas Ouderdorp, Rob Tiesma en Martijn Middelkamp van de gemeente Den Haag en Bram Stoop, projectleider Trix sprak de ambassadeur over het leer-rehabilitatieproject voor jongeren met multi problematiek. Trix is gevestigd aan de haven van Scheveningen.

Ik ben onder de indruk hoe deze jongeren onder deskundige leiding leren te werken aan een nieuwe toekomst. Het vergt een enorme methodiek, consequente aanpak en maatwerk. Maar ook passie en betrokkenheid voor de jongeren” aldus Kuldipsingh.

De jongens vertelden vol passie hoe zij bij Stichting Trix een kans krijgen om het vak lassen te leren. Ze hopen op een betere toekomst, acceptatie in de maatschappij en het allerbelangrijkste een baan zodat ze in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

Ambassadeur Jane Kuldipsingh: “Iedereen maakt fouten, maar moet je de rest van je leven daarop afgerekend worden? Aan de kant worden geschoven? Ik ben  moeder van twee zonen en het gaat me aan mijn hart als ik zie en voel dat deze jongens hun leven willen oppakken, maar  niet meteen weten hoe ze dat moeten doen. Het liefst had ik ze een dikke knuffel willen geven. Soms hoef je niet te spreken om te vertellen wat je voelt.

Als je leert van je fouten, groei je en kan je andere keuzes maken. Iedereen verdient een kans, het hele leven is een kans, benut het goed.

Ik wens de projectleiders én de jongeren heel veel succes en wat mij betreft mag er nog een Trix komen

Jane Kuldipsingh
Haagse ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid

Klik op de foto voor vergroting

Donatie van Lions club Scheveningen Den Haag aan de Trix

Op donderdag 13 juni heeft de Stichting Trix een fantastische donatie gekregen van de Lions club Scheveningen. Het betreft een bedrag van € 2.500,- bestemd voor de aanschaf van gereedschap. De Lions club heeft Stichting Trix als één van de goede doelen aangewezen vanwege het fantastische werk dat, zoals de Lions Club zegt, gebeurt bij de Trix voor jongeren met een meervoudige problematiek. .

Bij de Trix worden inbraakwerende rekjes voor achter de voordeur, raampjes etc. gemaakt door de jongeren die bij de Trix verblijven. Deze worden zowel door particulieren als door bedrijven bij de Trix besteld. De jongeren leren hier erg veel van en het heeft ook nog een maatschappelijk doel in dit geval. Speciaal voor dit project kopen we een nieuwe lasmachine en een tweedehands profielwals. Kortom het geld zal goed besteed worden.

Voor informatie over de inbraakwerende rekjes en de prijs hiervan kunt u contact opnemen met de Trix.

Namens het bestuur, personeel en natuurlijk ook de jongeren bedanken wij de Lions Club voor deze mooie donatie.

   

  
Projectleider met zijn 2 leermeesters die net de donatie in ontvangst hebben genomen

Klik op de foto voor vergroting

Klaas Ouderdorp (rechts) van gemeente Den Haag in gesprek met vertrekkend voorzitter
 van de Trix Karel Pronk

Reageren kan hier

Stichting Trix krijgt donatie van de Lions club Scheveningen Den Haag

Stichting Trix staat bekend om de onorthodoxe aanpak als het gaat om het werken met jongeren met een meervoudige problematiek. Stichting Trix waardeert het dan ook als organisaties of mensen belangstelling tonen voor ons werk.  Eén van de organisaties die de Trix een warm hart toedraagt is de Lions club Den Haag Scheveningen.

Bestuurleden van Lions club Scheveningen Den Haag en leden van deze club zijn het afgelopen jaar een aantal keren bij de Trix op de werkvloer geweest om te kijken wat we bij de Trix doen met onze jongeren. Daarbij hebben we uitgebreid uitleg gegeven over de werkwijze en de resultaten daarvan. Ook tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en tijdens vlaggetjesdag kregen we bezoek van de Lions club bestuursleden.

Dat de werkwijze van de Trix indruk heeft gemaakt op de Lions club is duidelijk en doet ons deugd. De Trix is dit jaar namelijk één van de goede doelen die de Lions club een hart onder de riem wil steken. Zij doen dit omdat de Lions club vindt dat er fantastisch werk bij de Trix verricht wordt, zo staat in een mail die wij ontvingen.

Op donderdag 13 juni zijn we uitgenodigd bij de Lions club Scheveningen om een donatie in ontvangst te nemen tijdens de business borrel bij de Lions club. Het bestuur en personeel van de Trix zijn natuurlijk heel trots dat we deze donatie in ontvangst mogen nemen. Het bedrag wat de Trix krijgt en wat we er mee gaan doen wordt bekend gemaakt op 13 juni als de president van de Lions club de heer Leo Bink de donatie uit zal reiken.

Het mag duidelijk zijn dat we dit alles zeer waarderen en dat we de Lions club zeer dankbaar zijn.

Vlaggetjesdag in Scheveningen

Op zaterdag 8 juni was het vlaggetjesdag in Scheveningen. Ook de Trix had dit jaar de deuren geopend en ook een aantal jongeren die bij de Trix in Traject zitten waren aanwezig. We hebben veel bezoekers gehad zoals mensen vanuit de gemeente Den Haag. Veel mensen waaronder een aantal ouders van onze jongeren bezochten de Trix.

Ook een aantal bestuursleden van de Trix hadden de tijd genomen om langs te komen. Alles zat mee, zelfs het weer, wat tot gevolg had dat het een drukte van belang was aan de DR Lelykade. Toen ook nog onze burgemeester van Aartsen langs kwam was de dag voor ons natuurlijk helemaal geslaagd. Dit gebeurde op het moment dat de jongeren de barbeque hadden ontstoken. Bekend is dat de heer van Aartsen het project de Trix een warm hart toedraagt. Ook nu nam hij ruim de tijd om met de leermeesters en de projectleider een gesprek aan te gaan over hoe het gaat met de Trix. Een burgemeester die zo dicht bij de werkvloer staat en zo echt zijn interesse toont, doet ons deugd.

Na deze feestelijke dag waren de projectleider en zijn twee leermeesters Toon en Dick ook nog uitgenodigd om een harinkje te happen met de wethouder Henk Kool. Dit feestelijke gebeuren was op een schip wat in de haven van Scheveningen ligt. Hier waren ook weer veel mensen vanuit gemeente en het bedrijfsleven aanwezig. De projectleider heeft hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om even bij de praten met de wethouder wat elke keer weer een leuk moment is. Kortom voor ons was het een zeer geslaagde dag.

klik op foto voor vergroting

Bestuurslid Tim Timens moest wel even lachen toen de doedelzak uit elkaar dreigde te vallen.

Burgemeester van Aartsen tijdens bezoek aan de Trix

Wethouder Kool tijdens het haringhappen met zijn speech bezig.

Reageren kan hier...

De Trix open met vlaggetjesdag

De Trix is tijdens vlaggetjesdag op zaterdag 8 juni open voor publiek. 
De jongeren zijn er ook  en zien er naar uit om de  bezoekers uit te leggen wat ze doen bij de Trix. Voor ons is het van groot belang dat we mensen uit kunnen leggen wat de jongeren doen en wat ze kunnen bereiken bij een organisatie als de Trix. 
Wat voor  jongeren er bij de Trix verblijven kunt u lezen op deze website.

Inmiddels is er vlees en vis gekocht voor de barbecue en het belooft een gezellige dag te worden. We verwachten ook bezoek van onze diverse samenwerkingspartners die de Trix een warm hart toedragen waaronder de gemeente  Den Haag en het bedrijfsleven.

Het bestuur en personeel van de Trix heet u van harte welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur.

DR. Lelykade 2 Scheveningen

 

Informatiemiddag van het werkplein voor doelgroep Trix

Op woensdag 22 mei was er weer een serieuze activiteit voor de jongeren bij de Trix.
Een aantal jongeren die door ons klaargestoomd zijn voor de arbeidsmarkt, staan te popelen om aan de slag te gaan. Er was voor de groep jongeren een voorlichting van het werkgeversservicepunt waar werd uitgelegd hoe één en ander werkt. Een uitkering is niet vrijblijvend, dus als je in staat bent om te werken dan móet je een baan accepteren. Daarbij wordt natuurlijk ook wel gekeken wat de jongere zelf wil en of men hierop aan kan sluiten. Kan men dit niet vanuit het servicepunt, dan kan het zo zijn dat je een baan moet accepteren die men je aanbiedt. Alles is natuurlijk beter dan van een uitkering te leven want daar heeft wethouder Kool er genoeg van. Iedere jongere die uitstroomt naar werk of school is een feest voor ons. De uitleg vanuit het servicepunt was zeer uitgebreid en er waren vanuit de jongeren ook vragen die op de ambtenaren werden afgevuurd. De komende weken en maanden zal er op uitstroom ingezet worden voor minimaal vijf jongeren.

Uitstromen bij de Trix wil zeggen dat de jongeren vaak een lang traject hebben doorlopen van structuur en wennen aan de samenleving waarin zij zich bevinden. De leermeesters en projectleider beoordelen of iemand klaar is om uit te stromen. Na de uitstroom bij de Trix worden ze nog een tijd gevolgd, want er kunnen zich situaties voordoen waarbij hulp nodig is. 
Juist over deze uitstroom zijn we bij de Trix in overleg met de gemeente Den Haag hoe dit zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. In september krijgen we daarbij ook hulp van een aantal studenten van de Haagse Hogeschool van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, die zich onder ander andere gaan bezig houden met het begeleiden van onze doelgroep. We verheugen ons daar nu al op, en de intakes zijn inmiddels begonnen en zien er hoopvol uit..

 
Klik op de foto's voor vergroting


Rondetafelgesprek met staatssecretaris Teeven en minister Opstelten
.

Maandag 13 mei zal de projectleider van de Trix op uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven deel nemen aan een rondetafelgesprek. Dit zal gaan over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Bekend is dat Bram Stoop een lange tijd ervaring heeft in het werken met jongeren met een meervoudige problematiek, die vaak in het criminele circuit zitten of hebben gezeten. Vanaf 1989 is Bram werkzaam met jongeren met zo’n meervoudige problematiek in Haaglanden en is een bekende verschijning in het hulpverleningscircuit van Haaglanden.

Bram vindt het een eer om aan te mogen schuiven en wil graag zijn kennis en ervaring delen met onder andere de staatssecretaris en de minister.

De ontvangen uitnodiging

Graag nodig ik u uit voor een rondetafelgesprek met minister Opstelten en staatssecretaris Teeven op 13 mei aanstaande in Den Haag. Tijdens dit rondetafelgesprek willen de Minister en Staatssecretaris, aan de hand van een aantal stellingen, op open en informele wijze met u van gedachten wisselen over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Om deze stellingen ketenbreed te belichten worden zowel wetenschappers als medewerkers van de werkvloer afkomstig van verschillende ketenorganisaties persoonlijk uitgenodigd (o.a. politie, OM, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Onderwijs).

Om te verkennen hoe de aanpak van de jeugdcriminaliteit nu en in de nabije toekomst verder verbeterd kan worden, welke acties de komende jaren in gezet dienen te worden en of er nog blinde vlekken zijn in de aanpak van jeugdcriminaliteit, doen de minister en staatssecretaris graag een beroep op uw kennis en ervaring. Alle genodigden spreken tijdens het rondetafelgesprek op persoonlijke titel.

 

Mooie schenking van bemanning van de KNRM Scheveningen.

Op woensdag 8 mei liepen de jongeren bij de Trix onrustig over de werf. De Trix heeft van de bemanning van de KNRM Scheveningen een reddingsloep van ruim 8 meter lang en drie meter breed geschonken gekregen. Er kunnen 40 personen in deze sloep, wat al genoeg zegt over de afmetingen. Nadat de sloep door een kraanwagen over het hek getild was konden de jongeren de sloep bekijken.

De komende maanden gaan de jongeren die bij de Trix verblijven aan de slag met de sloep en zullen er iets moois van maken. De projectleider, bestuur en personeel zijn heel blij met deze schenking want het is niet niks wat we hebben gekregen.

Natuurlijk moet er het één en ander aan gebeuren, maar we zijn ervan overtuigd dat als de sloep klaar is, dat de Trix hier nog lange tijd plezier van zal hebben. Tegen de bemanning van de KNRM Scheveningen hebben we toegezegd dat als de sloep klaar is en hij weer te water gaat, dat zij uitgenodigd worden voor dit heugelijke feit.

We gaan de komende tijd nadenken hoe we de sloep gaan gebruiken maar een ding staat vast dat hij ten goede zal komen voor de jongeren van de Trix. Het is nu een kwestie van inventariseren wat er moet gebeuren en een plan van aanpak maken in samenspraak met de leermeesters en jongeren.

Mocht u als lezer een gift willen doen dan horen wij dat graag. Dit verzoek zullen we ook aan een aantal fondsen gaan doen.


Klik op de afbeelding voor vergroting

 

Omscholing tijdens scholing

Bij de Trix verblijven jongeren die onder andere leren lassen, maar soms gebeurt het ook dat ze iets anders willen, op een ander vakgebied. Vaak komen we hier achter nadat ze een tijdje meelopen bij de Trix. Dan komt het voor de Trix zeer belangrijke punt samenwerken om de hoek kijken. In dit geval wilde een jongeman meer weten van het vak stukadoor. Simpel om dan even te bellen naar Traub Stuc met de vraag of de jongere een paar dagen mee mag draaien om te kijken of dit werkelijk is wat hij wil en wat hij ervan verwacht. Bij Traub stuc leren jongeren namelijk het vak  stukadoor. Het voordeel is dat de Trix korte lijnen heeft met Traub Stuc omdat de projectleider van de Trix de gebroeders Traub al een aantal jaren persoonlijk goed kent en deze elkaar dus weinig hoeven uit te leggen en elkaar simpelweg aanvoelen.
 Op 22 april is de jongeman  gestart met twee snuffeldagen bij Traub Stuc. Daarna gaan we opnieuw om de tafel met deze jongeman om te bekijken of dit een juiste keus is voor hem. Daarbij is van groot belang of hij dat zelf vindt en of Traub Stuc dat ook vindt. 

Weer mooie gladde muren bij Stichting Trix 
Door jongeren van Traub Stuc.

Op maandag 15 april zijn jongeren van project Traub Stuc begonnen met het aanbrengen van een stuclaag in de kantine en het kantoor van de Trix. Traub Stuc leidt jongeren in de Zijpendalstraat op tot ervaren stukadoors. Niet onbekend is dat de Trix graag met projecten in contact komt waar jongeren een vak leren, Traub Stuc is er daar één van. De voorwaarde die we aan dergelijke projecten stellen, is dan wel dat daar ook daadwerkelijk werk in te vinden moet zijn. Een feit is namelijk dat er steeds minder jonge mensen te vinden zijn die goed met hun handen uit de voeten kunnen.

Vanzelfsprekend zijn de Trix, die jongeren opleidt tot ervaren lassers en Traub Stuc die jongeren leert stucen, twee organisaties die veel kunnen betekenen voor jongeren in Den Haag die echt een vak willen leren. De Trix is in ieder geval verheugd met het feit dat jongeren zowel aan het werk zijn en tegelijkertijd ook hun vak leren. Beide organisaties krijgen subsidie van de gemeente Den Haag waar we hen natuurlijk erkentelijk voor zijn. Het is dan ook een feit dat ook de gemeente Den Haag net als ons van mening is, dat deze jongeren een goede kans verdienen die wij hen dan ook graag geven.

Inmiddels is er ook aan afspraak gemaakt dat de jongeren van Traub Stuc de buitenkant van de kantoren en de kantine gaan stucen zodat we er weer strak bij komen te staan. We wachten hier even mee tot de temperaturen wat stabieler en hoger zijn. Voor de Trix ook goed want we zitten tenslotte aan de haven waar het aangezicht ook wat wil. Kortom, wordt vervolgd.

Reageren kan hier...

 

Staatssecretaris Teeven op bezoek bij de Trix.

Op maandag 4 maart had de Trix, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer 
Fred Teeven op bezoek. Samen met een aantal medewerkers van het ministerie heeft hij een uitgebreide uitleg gehad over de Trix en de werkwijze. Vooral de vraag; waarom lukt het bij de Trix wel met deze doelgroep, wat bij anderen niet lukt, kwam naar voren.

 
Klik op de afbeelding voor vergroting

Op die vraag konden natuurlijk maar op één manier een goed antwoord verkregen worden en dat is door de jongeren zelf die bij de Trix verblijven. Een discussie tussen de heer Teeven en de jongeren was dan ook al snel ontstaan. Vragen en opmerkingen over en weer was het gevolg. Voor jongeren is de Trix een plek waar ze leren om te gaan met zaken waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt of kunt lopen. Dit alles gebeurt op een manier die op zich apart te noemen is en waar de Trix zich duidelijk in onderscheid met anderen.

De heer Teeven heeft uitgebreid uitleg  gehad met wie de Trix samenwerkt zoals de gemeente Den Haag, het veiligheidshuis BSD, het UWV, reïntegratie bureau Calder, dienst SZW en dienst onderwijs VSV. Vanuit de gemeente Den Haag was de heer Steven Broers aanwezig die de Trix een warm hart toedraagt. Ook de instanties welke jongeren doorverwijzen naar de Trix zijn ter sprake gekomen. Tijdens de discussie hebben zowel de jongeren als ook vanuit de gemeente en de Projectleider van de Trix samen ideeën gedeeld met elkaar. Dat hier wellicht zaken uit zijn gekomen die een vervolg krijgen, zijn we van overtuigd.

Dit werkbezoek van ruim twee uur heeft ons goed gedaan en we kijken hier dan ook tevreden op terug. Succes verhalen over hoe met de doelgroep te werken zijn er genoeg, maar wat vinden de jongeren er zelf van, is bij de Trix net zo belangrijk om te horen. Fijn was het dan ook om dit alles met de staatssecretaris te delen. Een project als deTrix is iets waar we zuinig op moeten zijn en ook nu blijkt, dat niet alleen wij dat vinden.

 

Sollicitatietraining

Op donderdag 31 januari 2013 zijn de eerste vijf jongeren vanuit de Trix begonnen met een professionele sollicitatietraining. Deze week stond onder andere het opstellen van een CV op het programma. De jongeren doen het goed zo, vertelde de leraar John Paul, die zoals te zien is op de foto over de schouder mee kijkt en zo nodig advies en/of tips geeft aan zijn pupillen. De sollicitatietraining wordt verzorgd door het sollicitatiecentrum van de gemeente Den Haag aan de Binckhorstlaan en vindt plaats op dinsdag en donderdagmiddag. Na deze sollicitatietraining wordt er ingezet op uitstroom naar werk, waar deze jongeren ook aan toe zijn en wat zij ook verdienen na een periode van hard aan zichzelf werken bij de Trix. Met deze sollicitatietraining zijn we weer een stap verder met de sluitende aanpak waar we stevig op in zetten. Ook bij deze activiteit zijn we de gemeente Den Haag dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.Bevoegd/onbevoegd gezag. Trix op uitzending gemist

Reageren kan hier....

Problemen met uitzending gemist met RTL-X en GTST etc.?
Silverlight functioneert niet naar behoren?
Download het hulppakket van Komp u ter hulp

Stichting Trix 27 januari op televisie

Afgelopen weken heeft de NTR publieke omroep filmopnamen gemaakt bij Trix aan de Dr Lelykade in Scheveningen. Deze opnames worden op zondag 27 januari uitgezonden op Nederland 2 om 16.00 uur. In deze uitzending die een half uur duurt, wordt de werkwijze duidelijk in beeld gebracht. Niet alleen de begeleiders en projectleider komen in beeld, maar ook de jongeren, de ouders en externe instanties waar de Trix mee te maken heeft.

Mensen vragen zich vaak af; wat is de Trix eigenlijk en wat gebeurd er achter dat hek met deze jongeren?

Advies is, kijk aanstaande zondag om 16.00 uur en u krijgt antwoord op uw vragen. Wij wensen u namens het team veel kijkplezier.

 

Terrasverwarming als werkstuk

Maandag 21 januari was een spannende dag voor één van onze stagiaires bij de Trix. 
Hij kreeg zijn eindbeoordeling voor zijn werkstuk, te weten een terrasverwarmer die hij zelf met begeleiding van de leermeester heeft gemaakt. Een stevige handdruk van de leraar van het ROC Leiden maakt dan ook duidelijk dat Raulin een voldoende had.

Reageer...

Nieuwe lascabines

Afgelopen weken is leermeester Toon Volmers samen met Leroy bezig geweest de nieuwe afzuiginstallatie in de nieuwe lascabines te monteren, en aan te sluiten.
Leroy ging dan ook vol trots even voor zijn mooi afgewerkte klus staan voor de foto. 
Zoals is te zien, zitten de afzuigers boven de lascabines gemonteerd en zijn er volgens de ARBO normen ook schermen voor geplaatst. 
Vanaf maandag 21 januari zijn onze jongeren dan ook bezig in deze lascabines.

Klik op een afbeelding voor vergroting

Reageren kan op de weblog

Nieuwjaarsborrel en diploma-uitreiking met video

Nieuwjaarsbijeenkomst

De twee Leermeesters Dick en Toon, de vrijwilliger Dennis en onze stagiaire Dominique hebben een mooi kerstpakket gehad welke zoals te zien is op de foto met veel plezier in ontvangst werd genomen. Na een  heel jaar bij de Trix, waar niet één dag hetzelfde is, is een kerstpakket dik verdiend.

Voor de samenwerkingspartners en sympathisanten van de Trix organiseert de Trix een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op 10 januari 2013  aan de 
Dr. Lelykade 2  in Scheveningen waar u vanaf 15.30 uur welkom bent. 
Wethouder Kool  zal samen met de heer W. Maassen van het Nederlands lasinstituut rond 16.30 uur de diploma uitreiking doen aan de jongeren, die hun lasdiploma’s de afgelopen maanden hebben gehaald bij de Trix.  

Voor de jongeren is 10 januari 2013 een gezellige en spannende dag die we, zoals te doen gebruikelijk, ook samen met hen vieren. Het kan zijn dat we mensen die vaker bij de Trix komen over het hoofd hebben gezien bij het versturen van de uitnodigingen. Neem dan even contact op met de projectleider dan gaan we ook u wellicht zien op 10 januari.

U kunt onder het genot van een hapje en een drankje met de jongeren, de aanwezige bestuursleden en/of projectleider en collega's uit het werkveld nog even napraten. Wij zien dan ook uit naar uw komst.

Team Trix