Home 

Nieuws'Hij heeft alleen een kans als je hem een kans gééft'

Ze groeiden vaak op voor galg en rad, kampen in eigentijds welzijnsjargon met een 'meervoudige problematiek'. 
Maar Bram Stoop, projectleider bij Stichting Trix, legt zich daar niet bij neer. 
,,Niemand is als crimineel geboren.''

 

Foto Frank Jansen, fotograaf AD Meer over Frank...

Klik op foto voor vergroting

Jannick van Zijl (17) wrijft nerveus over zijn handen. 
Elk moment kan de examinator hem bij zich roepen en moet hij laten zien dat hij er klaar voor is om als lasser aan de slag te gaan. 
Het meest ziet de 17-jarige, in Zoetermeer geboren cursist, op tegen het theoretische gedeelte, waarin hij onder meer moet vertellen hoe het mogelijk is om door verhitting twee materialen met elkaar te verbinden.
Meer....
  

Voor de fotograaf is dat dan wel even snel in beeld gebracht, maar voor het examen zal Jannick toch nog wel enige veiligheidsvoorzieningen in acht dienen te nemen. 
Zoals het dragen van een lashelm, handschoenen en een lasschort.


  
De officiële erkenning van het STP “integrale intensieve begeleiding van criminele jongeren wederom verlengd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2019 de erkenning STP bij Stichting Trix met 3 jaar verlengd. 
Deze erkenning is voor stichting Trix mede een erkenning voor ons werk.
De reden zo staat letterlijk in de erkenning is, dat Stichting Trix maatwerk en deskundigheid op het gebied maatschappelijke integratie van jongeren met een meervoudige problematiek in Den Haag biedt. 
Het STP “integrale intensieve begeleiding’ is gericht op het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn voor succesvolle maatschappelijke participatie. Het totale programma duurt minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden, zo lang als het scholingsprogramma en trainingsprogramma geldig is.
Nu de verlenging van de STP er weer is houdt dit dus in, dat de Trix na de verhuizing naar de Mercuriusweg 1 we er ook weer zijn voor deze doelgroep. 
Behalve deze STP jongeren zijn ook vroegtijdig schoolverlaters, mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt en Wajongers welkom. 
De Trix staat er bekend om dat het groepsproces een grote waarde heeft op de werkvloer. 
Goed om een gemeleerde groep jongeren te hebben. 
Niet alleen wij als personeel leren hier nog dagelijks van maar jongeren leren ook van elkaar.
Wellicht werkt u met jongeren van tussen de 16 en 26 jaar en zoekt u een dagbesteding met als doel werk of school bel ons dan gerust. 
Ook omliggende gemeenten kunnen jongeren aanmelden. 
Wij leggen u graag uit hoe deze procedure loopt bij een aanmelding.
Blijft u onze website en Twitter volgen? beiden media kunt u buiten de mail en of telefoon gebruiken om contact met ons te opnemen. 

‘Stichting Trix’ gaat vertrekken uit de Scheveningse haven
Daar waar oorspronkelijk de 100 jaar oude zeillogger ‘De Trix’ werd opgeknapt en, na het vertrek van dit schip naar de Middellandse Zee, de activiteiten zowel extern als intern werden voortgezet, komt er, na ruim twintig jaar onderdak in de ‘Scheveningse Haven’, een einde aan deze sociale activiteiten opKlik op foto voor vergroting

‘Stichting Trix’ gaat noodgedwongen vertrekken vanuit zijn vertrouwde plek aan de tweede haven en moet daar ruimte maken voor een hotel en nieuwe bedrijfsruimten. Het bouwrijp maken van de locatie en daarop volgend de start van de bouw gaat per 1 mei 2019 beginnen. Dus stoppen van de activiteiten zou men kunnen denken.

Maar nee, de activiteiten en bijbehorende werkzaamheden van ‘Trix’ gaan een nieuwe toekomst tegemoet in de Binckhorst. In samenwerking met de gemeente Den Haag is daar een nieuwe locatie gevonden aan de Mercuriusweg 1A. Na de komende en intensieve periode van verhuizen zal, per 1 mei 2019, de nieuwe locatie van ‘Trix’ in de Binckhorst operationeel ingericht zijn.

De afgelopen jaren heeft ‘Stichting Trix’ vele jongeren begeleid om een vakdiploma te halen en daarmee tevens hun leven weer op de rails te krijgen. ‘Trix’ is gericht op jongeren tussen 16 tot en met 26 jaar die een complexe problematiek hebben met soms ook een justitieel verleden. ‘Trix’ biedt deze jongeren een plek waar zij hun leven weer een positieve richting kunnen geven. Na ‘Trix’ stromen jongeren door naar werk of een vervolgopleiding. ‘Trix’ schakelt ook andere voorzieningen in als dat nodig is en speelt dan een rol bij bijvoorbeeld het vinden van huisvesting of het mogelijk oplossen van financiële of persoonlijke problemen. Instroom en uitstroom van jongeren bij ‘Trix’ is een continu proces en kan het hele jaar plaatsvinden.

Het staat open voor alle Haagse jongeren die deze begeleiding nodig hebben. Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst.

Meer informatie over ‘Trix’? 
‘Trix’ kan blijvend worden gevolgd via de website en Twitter.

Zie ook De Scheveningsche Courant.Komp u ter hulp houdt tevens deze site bij


Eerder verschenen nieuws

'Hij heeft alleen een kans als je hem een kans gééft'

De officiële erkenning van het STP “integrale intensieve begeleiding van criminele jongeren wederom verlengd.
 

‘Stichting Trix’ gaat vertrekken uit de Scheveningse haven

Oudere berichten

Berichten 2017-18


Berichten 2016


Berichten 2015

Berichten 2014