Home 

 

Nieuws 


 

De Trix en het Ambacht wensen u een

 

 

 

 

 

 

     
Komp u ter hulp
houdt tevens deze site bij

 

Eerder verschenen nieuws

Nieuws van 2016


De drukke donkere dagen voor kerst

We hebben u wel wat te vertellen op 13 december tijdens onze open dag!

Open dag

Weer een moment voor de traditionele balkonscène

We hopen op een grote opkomst

Schenking
Lions club Den Haag Scheveningen

 

Dat maakt het traject kompleet!

 

Staan u graag te woord

Mooier kunnen we het niet maken

Beter 1 dan geen! 

 

Boost Your Future (2) 

Boost Your Future 2016  

Je moet het meemaken om te kunnen begrijpen

Bezoek van studenten Hogeschool uit Gent bij Stichting de Trix

Stichting het Ambacht en de Trix op banenmarkt in Schilderswijk

Werkbezoek Ministerie van Justitie bij de Trix

Raadslid VVD Delft Hatte van de Woude doet dagje Stichting Trix

Onze jongeren komen het voorjaar wel door!

Restauratie Citroen DS


Video nieuwjaarsreceptie


En dan nu het jaar 2016 in!  

Website-ontwerp 
Komp u ter hulp


Oudere berichten

Berichten 2015

Berichten 2014

Terug naar overzicht


Nieuwjaarsborrel

 

 

 

De donkere dagen voor Kerst!

Op 3 december was de projectleider van de Trix/Ambacht uitgenodigd bij RTV Discus. 
Dit was in verband met de open dag die op 13 december heeft plaatsgevonden. Vooral de reden van de open dag was  belangrijk want we wilden graag ons verhaal vertellen. 
Wat wij doen met onze Haagse jongeren hoe wij dat doen.


De open dag op 13 december was een groot succes. 
Buiten de eerder genoemde instanties kwamen er ook mensen die graag meer wilde weten. 
Diverse vervolgafspraken zijn hier uit voortgekomen. 
Vanuit de landelijke politiek was de heer de Lange van de VVD samen met de heer Smals vanuit de Delftse fractie van de VVD aanwezig. 
Zij waren beiden zeer onder de indruk zo vertelde ze aan de directeur waar de beide heren hun bezoek afsloten. 
De Ombudsman jeugd Den Haag, de heer Bert van Alphen hadden we uitgenodigd bij Stichting de Trix en deze was ook zeer geïnteresseerd in vooral de dingen waar we tegen aan liepen.

Het Ambacht en de Trix spelen stevig in op de Transitie jeugd wat tot gevolg heeft dat we een intensieve samenwerking hebben met de diensten OCW/VSV SZW afdeling participatie, (BSD) bestuursdienst. 
Ook hebben we veel contact met diverse ROC’s in Haaglanden en diverse instanties zoals jeugdzorg en jeugdreclassering, JIT, justitie en politie.  

 Vanuit het bedrijfsleven komen er ook steeds meer bedrijven die met ons samen willen optrekken.

Begin 2017 gaan we alle politieke fracties in Den Haag bezoeken of we nodigen ze uit om ons verhaal te vertellen. 
Een aantal ervan zijn al precies op de hoogte, maar er zijn er nog waar we graag mee in gesprek willen. 
Belangrijk omdat er veel gepraat wordt over hulp en dienstverlening van onze doelgroep. Wij hebben er bewust niet voor gekozen om in het lobbycircuit aan de slag te gaan  maar willen wat dit betreft ons verhaal gelijk goed vertellen. 

Belangrijk voor ons is dat ook de politiek goed geïnformeerd is. 
Vooral het punt dat we stevig inzetten samen met de gemeente Den Haag op de Transitie jeugdzorg willen wij graag uitleggen. Wij merken dat hier vragen over zijn.De donkere dagen voor de kerst zijn aangebroken. 
We zijn inmiddels samen met de Johan de Wit Scholengroep bezig de nieuwjaarsborrel voor te bereiden. 
Net als bij de open dag doen de leerlingen samen met docenten van de Johan de Wit Scholengroep de catering bij de nieuwjaarsborrel. 
Deze traditie is vorig jaar ontstaan en dat bevalt ons prima om ook hier het onderwijs bij te betrekken. 
De jongeren leren hier veel van en daar doen wij, en de Johan de Wit Scholengroep het voor.

Voor het komende jaar staan nog meer zaken in de planning als het om onderwijs gaat. 
Het Mondriaan College gaat een aantal studenten op MBO 2 niveau bij ons plaatsen, en tijdens de open dag, waar ook de Haagse Hogeschool aanwezig was, werd duidelijk dat we ook hier weer stagiaires van gaan krijgen in 2017.

De intensieve samenwerkingsrelatie die we hebben opgebouwd met de diverse diensten van de gemeente Den Haag zal alleen maar intensiever worden en daar hebben we ook alle vertrouwen in. 
De projectleider zal hier onder andere nog op terugkomen in zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech.

Het bestuur, directie en beide teams van het Ambacht en de Trix hopen dat we u mogen verwelkomen op de nieuwjaars borrel van de Trix en het Ambacht op 12 januari 2017. 
De uitnodigingen gaan komende week de deur nog uit, ook via de mail, maar noteer deze alvast in uw agenda.

 


Nieuwjaarsborrel Trix/Ambacht
12-01-2017
Locatie, de Trix
DR Lelykade 2 Scheveningen
Inloop 15.30 uur
Start nieuwjaarsborrel 16.00 uur

 

 

 


We hebben u wel wat te vertellen op 13 december tijdens onze open dag!

 

 

 

Wie de naam Stichting het Ambacht laat vallen merkt steeds meer dat we een onderdeel zijn geworden van de wijk Schilderswijk en de wijken er omheen. Stichting de Trix is al langere tijd een begrip in Den Haag en diverse steden omstreken.

 

Toch merken wij dat er veel wordt gepraat over het Ambacht en de Trix. Dit gaat dan meestal over de vraag wat is het Ambacht en de Trix en waar onderscheiden deze twee stichtingen zich in? Want waarom lukt het hen soms wel, wat vaak elders niet lukt met sommige jongeren ? De Trix  heeft tot eind oktober dit jaar weer meer dan 40 jongeren onder de hoede gehad. Bij de Trix kunnen jongeren hun lasdiploma niveau 1 en 2 behalen. Ook VCA, taalles of andere korte cursussen behoren tot de mogelijkheden. Een intensieve samenwerking met verschillende diensten van de gemeente Den Haag heeft ervoor gezorgd dat de resultaten er mogen zijn en we daar trots op zijn. Ook steeds meer externe partners hebben hun weg gevonden naar zowel het Ambacht als de Trix. Samenwerken, mooi verhaal, maar vooral elkaar aanvullen is belangrijk voor ons. Belangrijk daarbij is geen dingen doen die door anderen al gedaan worden want dan ga je elkaar beconcurreren en werkt contraproductief.

 

Bij het Ambacht staat de teller begin november 2016 op ruim 70 jongeren wat uitsluitend Haagse jongeren betreft. Bij het Ambacht maken onze jongeren onder andere meubels van steigerhout en leren ze schilderen onder begeleiding van onze leermeesters die allen op de open dag zullen zijn met hun jongeren. Ook het VCA diploma  behoort tot de mogelijkheid.

Jongeren stromen in via de gemeente Den Haag afdeling leerlingzaken en de dienst SZW participatie en BSD, justitie, jeugdzorg en het UWV. Ook stromen er jongeren in die zichzelf of door hun ouders aangemeld worden. Veel mensen denken dat we een werkgelegenheidsproject zijn wat een misvatting is, want wij leiden jongeren toe naar werk of scholing. Hierbij wordt ook stevig ingezet op de transitie jeugdzorg waar de gemeente de regie over heeft en die ook prima neemt bij het Ambacht en de Trix.  

Niet voor niets dat bij ons wekelijkse casuïstiekoverleg drie casemanagers van de gemeente Den Haag zitten. De registratie is dan ook in handen van de gemeente Den Haag. Geen mooie verhalen over in- en uitstroom maar feiten is waar wij mee werken. Natuurlijk krijgen we niet elke jongere naar school of werk maar een feit is als hij of zij bij ons weggaat dat we er alles aan hebben gedaan wat mogelijk is.

 

Een open dag organiseren waar we antwoord kunnen geven op mogelijke vragen  kan dan ook niet uitblijven. De open dag is op dinsdag 13 december van 10.00 uur tot 15.00 uur in de Van Ostadestraat 110 in Schilderswijk. Deze dag is er vooral om u als bezoeker kennis te laten maken met onze jongeren en waar wij u uit kunnen leggen wat wij doen en hoe wij dat doen, maar ook niet onbelangrijk, met wie wij dat doen.

 

Komende weken zullen we ook de flyers gaan verspreiden aan een aantal mensen, zoals uit de politiek. In Den Haag hebben alle politieke partijen een digitale uitnodiging ontvangen. Natuurlijk gebeurt het dat men verhinderd is, maar dan gaan we later  alsnog naar de fracties toe om ons verhaal te vertellen.

Bestuur, directie, projectleider en leermeesters samen met hun jongeren van Stichting het Ambacht en de Trix ontvangen u graag op 13 december  in onze schitterende multiculturele wijk Schilderswijk.

 

Voor personen, en organisatie kunt u ook van te voren aangeven of u wat uitgebreider geïnformeerd wilt worden. Zie de contact gegevens. We gaan dan graag even met u apart zitten. Belangrijk is wel dat u dit voor donderdag 8 december bij ons aangeeft zodat we dit mee kunnen nemen in de planning.

 

We hopen op uw aanwezigheid want, wij hebben u wel wat te vertellen tijdens onze open dag! 

 

 

Open dag

 

Beste genodigde,

 

Namens het bestuur, directie en personeel van Stichting Trix en het Ambacht nodigen wij u uit voor de open dag op dinsdag 13 december. De open dag duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en vindt plaats aan de van Ostadestraat 110 in Den Haag. Graag willen wij u informeren en laten zien wat het Ambacht en de Trix voor onze jongeren doen en wat de mogelijkheden zijn.

 

Het kan zijn dat u als persoon of organisatie vragen heeft. Ook daar geven wij graag antwoord op. Bijvoorbeeld hoe spelen wij in op de Transitie jeugdzorg? is een veel gehoorde vraag. De vraag wat voor jongeren er verblijven bij het Ambacht en de Trix en hoe komen jongeren in aanmerking voor deze trajecten, willen wij graag toelichten.

 

Wijkbewoners zijn natuurlijk ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De uitnodigingen zullen dan ook in de wijk verspreid gaan worden.

 

Voor personen, en organisatie kunt u ook van te voren aangeven of u  wat uitgebreider geïnformeerd wilt worden. We gaan dan graag even met u apart zitten. Belangrijk is wel dat u dit voor donderdag 8 december bij ons aangeeft zodat we dit mee kunnen nemen in de planning. Een aantal samenwerkingspartners zullen ook aanwezig zijn. Wie dat zijn staat vanaf 7 november op onze website onder het kopje nieuws.

 

Wij hopen op een grote opkomst, graag tot dinsdag 13 december.

 

Bram Stoop
Projectleider stichting Ambacht en de Trix

bram.trix@live.nl

06-17437565

 

Ike Ykema

Leermeester stichting het Ambacht

ike.hetambacht@outlook.com

06-51519132

 

 

 

Weer een moment voor de traditionele balkonscène

Wie aan de balkonscène denkt,  denkt  al snel aan het koningshuis. 
Dat is dus niet helemaal waar, want ook bij de Trix kennen we het moment van  een balkonscène. 
Jongeren die bij de Trix in traject zitten krijgen allemaal de kans om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken. 
De voorwaarde is dan wel dat je een baan hebt of terug naar school gaat. 
Nu was onze Delftse jongere Andy aan de beurt om samen met leermeester Toon en Dennis op de foto te gaan.

Na 10 maanden Trix en zijn lasdiploma niveau 1 en 2 in de pocket, gaat hij aan de slag. 
Hij gaat werken bij een metaalbedrijf waar hij zelf zijn centjes gaat verdienen en waar we ook vertrouwen in hebben, want lassen dat kan hij goed. 
Wij wensen hem veel succes toe in de verdere toekomst en zoals gebruikelijk houden we nog een tijdje contact.


 

Weer een moment voor de traditionele balkonscène

Wie aan de balkonscène denkt,  denkt  al snel aan het koningshuis. 
Dat is dus niet helemaal waar, want ook bij de Trix kennen we het moment van  een balkonscène. 
Jongeren die bij de Trix in traject zitten krijgen allemaal de kans om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken. 
De voorwaarde is dan wel dat je een baan hebt of terug naar school gaat. 
Nu was onze Delftse jongere Andy aan de beurt om samen met leermeester Toon en Dennis op de foto te gaan.

Na 10 maanden Trix en zijn lasdiploma niveau 1 en 2 in de pocket, gaat hij aan de slag. 
Hij gaat werken bij een metaalbedrijf waar hij zelf zijn centjes gaat verdienen en waar we ook vertrouwen in hebben, want lassen dat kan hij goed. 
Wij wensen hem veel succes toe in de verdere toekomst en zoals gebruikelijk houden we nog een tijdje contact.


 

 

 

We hopen op een grote opkomst

Afgelopen tijd hebben we bij het Ambacht en de Trix regelmatig bezoek mogen ontvangen van politici en ambtenarij. 
Ook vandaag was het weer zover en deed een afvaardiging van het ministerie van SZW sociale zaken en werkgelegenheid  in het kader van de bewonerstour het Ambacht aan.

Klik op foto voor vergroting

Bram Stoop (projectleider) en Ike Ykema (leermeester) stonden klaar om een presentatie te geven. 
Na de presentatie hebben de mensen van het ministerie ook nog een kijkje genomen bij de jongeren en uitleg gekregen over wat de jongeren deden bij het Ambacht en de Trix. 
De mensen waren ook geïnteresseerd over de werkwijze en het soort jongeren welke bij het Ambacht en Trix in traject verblijven. 
Na de presentatie hebben de mensen nog de gelegenheid gehad om vragen te stellen, welke er ook waren.

Het wordt zeer op prijs gesteld als er een werkbezoek plaatst vindt waar we dan ons verhaal kunnen vertellen. 
Vaak horen we dat er óver het Ambacht gepraat wordt maar minder mét het Ambacht wat wij als een gemiste kans zien. 
Gelukkig gaat het steeds beter met het Ambacht en is het steeds meer een organisatie die in de wijk en voor de wijk Schilderswijk. en ver daarbuiten bekend is geworden. 
Itai de organisator van de wijktour heeft er mede voor gezorgd met zijn dat de Schilderswijk in een positief daglicht is komen te staan en dat verdient deze wijk ook. 
Het Ambacht en de Trix hebben hier goede herinneringen aan overgehouden.

Op dinsdag 11 oktober hebben we 10 intakegesprekken vanuit de afdeling participatie dienst SZW van gemeente Den Haag. 
Vanuit de dienst VSV loopt de instroom ook al langere tijd goed. Diezelfde dag zijn er ook nog 14 gesprekken met potentiële kandidaten welke allen uit de Schilderswijk en Moerwijk komen. 
Hier komen we nog op terug op onze website, maar het belooft een gezellige drukte te worden.

Al met al gaan we verder op de ingeslagen weg en gaan beide teams van het Ambacht en de Trix ook beginnen met de voorbereiding van de open dag die begin december gehouden gaat worden. 
De definitieve datum komt in volgende nieuwsbrief te staan. 
De uitnodigingen gaan eind oktober de deur uit en we hopen op een grote opkomst want dat verdienen het Ambacht en de Trix ook.

 


Schenking Lions club Den Haag Scheveningen

Op maandag 26-09-2016 kwam de heer Teun van Dijk namens de Lionsclub Den Haag Scheveningen langs bij Stichting de Trix. 
De Lions Club, Den Haag Scheveningen draagt Stichting de Trix al meerdere jaren een zeer warm hart toe, wat zeer wordt gewaardeerd door het bestuur en het Team van de Trix.

 Dit keer hebben we een bedrag van 500,00 euro gedoneerd gekregen voor de aanschaf van studie- en werkmateriaal.  Bij stichting de Trix doen regelmatig jongeren hun theorieexamen voor hun lasdiploma of VCA wat veel gevraagd wordt door werkgevers. Ook kunnen we weer werkmateriaal aanschaffen, dus het geschonken bedrag zal wellicht zijn weg gaan vinden de komende tijd, en zal ten goede komen aan onze jongeren. |
Rest ons nog de Lions Club Den Haag Scheveningen wederom te bedanken voor deze donatie.Dat maakt het traject kompleet!

Van een vakantieperiode bij de Trix is vaak weinig of niets te merken omdat de Trix tijdens vakantieperioden gewoon door gaat met onze jongeren. Afgelopen maand zijn we bij de Trix begonnen met het geven van lessen in Nederlandse taal en rekenen. Sommige van onze jongeren kunnen hier wel wat les in gebruiken. Dit betreft vaak Wajongers die 6 weken lang bijgeschoold worden met verrassende resultaten.

Leraar Jos van der Horst van Menskracht 7 ,dat een onderdeel is van het Mondriaan College, komt één keer in de week bij de Trix de lessen Nederlands en rekenen geven. Maandagochtend stond de leraar dus weer vroeg op de stoep om met onze jongeren aan de slag te gaan. Goed om de motivatie te zien van onze jongeren die er mee bezig zijn. Inmiddels zijn er ook bij de Trix aantal jongeren met hun VCA diploma bezig en zijn we in gesprek met een bedrijf die jongeren een opleiding tot heftruckchauffeur aan gaat bieden. Kortom het lespakket vanuit de Trix en wellicht in samenspraak met Stichting het Ambacht wordt steeds breder wat het traject ook kompleet maakt.


Wekelijks komen er wel mensen bij de Trix kijken hoe het met het project van de meer dan 50 jaar oude  DS Citroen gaat die gerestaureerd wordt. Ook tijdens de zomermaanden is dit gewoon doorgegaan en het wordt steeds duidelijker, vooral voor de kenner, dat het iets moois gaat worden. Daarom nog even een foto hoe de DS citroen er nu bij staat.

 

 

Staan u graag te woord

 

Stichting het Ambacht en de Trix zijn, zoals bekend, niet gesloten geweest tijdens de zomervakantie. De doelgroep is er niet één welke je even voor een paar weken met vakantie moet sturen. We hebben onder andere voorbereidingen getroffen voor de periode na de zomervakantie. Inmiddels is ook onze nieuwe stagiaire Lydia  begonnen. Lydia  zit in de fase van oriënteren en kennismaken. Wellicht gaat ze zich nog voorstellen via onze digitale nieuwsbrief van september.

Bij het Ambacht heeft de leermeester in samenwerking met onze jongeren het flex kantoor in orde gebracht. Dit kantoor kan gebruikt worden door de hulp en dienstverlenende organisaties die even rustig willen zitten met hun jongeren. Ook zal het gebruikt gaan worden voor de intake gesprekken die wekelijks plaats vinden.

Ook zijn tijdens de vakantie periode de vergaderlokalen en kantoorruimte netjes ingericht en klaar voor gebruik voor wijkorganisaties die het willen gebruiken voor vergaderingen of gewoon als kantoorruimte. De eerste mensen hebben al een kijkje genomen bij de pas ingerichte ruimtes en wellicht kunnen we op korte termijn de eerste huurders ontvangen. Niet alleen het aantrekkelijke tarief maar ook de locatie midden in het hart van Schilderswijk heeft grote voordelen.

Klik op foto voor vergroting

 Bij de Trix zijn de jongeren met de leermeesters bezig met diploma’s niveau 1 en 2 lassen te behalen en gaat één van de leermeesters in oktober beginnen met de bouw van een nieuwe Lely flet sloep.
De restauratie van de Citroen DS
die door de Trix is opgekocht gaat ook steeds meer vorm krijgen al zal het nog wel een tijdje duren voordat deze klaar is. Ook bij dit project geldt dat het geen haastklus is.


Als u nog niet bij het Ambacht of de Trix bent geweest en u wilt er eens een kijkje nemen, schroom niet en bel voor een afspraak via het nummer of mail. Als u jongeren weet die geen school of werk hebben, laat het ons weten dan kunnen we bekijken wat we voor hen kunnen  doen.  Het personeel van de Trix en het Ambacht staan u graag te woord.Mooier kunnen we het niet maken

Bij stichting de Trix is het ook afgelopen maand weer een vruchtbare maand geweest als het gaat om uitstroom van onze jongeren. De doelgroep bij de Trix waar algemeen bekend van is dat dit geen jongeren zijn die beschermd opgevoed met hun pakkie brood achter op hun fiets naar school of werk gaan. 

Juist voor deze doelgroep is de Trix een plek bij uitstek om tot jezelf te komen in een sfeer die jongeren stimuleert om er wat van te maken. Het team en projectleider van de Trix, Bram Stoop zijn dan ook elke keer weer trots als er jongeren uitstromen naar werk en/of school. Afgelopen maand stroomden er ook weer jongeren uit bij de Trix in dit geval 5 met een baan en 1 in traject bij de afdeling SZW van gemeente Den Haag.

Jeffrey op de foto met Dennis de leermeester is inmiddels gestart bij zijn nieuwe werkgever in de metaalsector. Hij komt nog wel 1 keer per week op maandag bij de Trix om alsnog zijn lasdiploma te halen die hij bijna had ten tijde dat hij deze baan kreeg aangeboden. Jeffrey was ingestroomd via het UWV en begeleid naar werk via Shared Valeu reintegratie bureau. Zijn maatje Brayn heeft nu 2 weken vakantie maar heeft bij zelfde werkgever gesolliciteerd en start waarschijnlijk na zijn vakantie begin augustus. Er staan inmiddels weer 2 nieuwe te trappelen om in te stromen via het UWV. 1 daarvan heeft inmiddels zijn proefdag positief doorlopen.

 Op woensdag 27 juli hebben we ook afscheid genomen van Loek die een baan heeft in de bouw. Samen met zijn moeder kwam hij afscheid nemen en zal wellicht op de gebruikelijke barbecue komen. Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief was Jordy aan het solliciteren als verhuizer en ook hier hebben we alle vertrouwen in. Jessica Dhelan van afdeling vroegtijdig tijdig schoolverlaten ging dan ook graag nog even op de foto met de 2 toppertjes waar ook leermeester Dennis even bij aan schoof. Bij de Trix wordt dit ook wel eens gekscherend de balkonscène genoemd welke dus regelmatig plaats vindt. Kom je op deze foto! dan heb je gescoord bij de Trix en VSV/ SZW.

 

Behalve eerder genoemde jongeren wensen wij ook de volgende jongeren veel succes toe in hun verdere toekomst te weten: 
Franny
Ginovierre

Romano die 22 augustus de Trix verlaat
Brayn.

Deze jongeren waren ingestroomd via gemeente Den Haag 4, en 2 jongeren via het UWV Den Haag. Al met al alle reden tot vreugde bij dit mooie resultaat. De Trix is ook de gehele zomervakantie geopend omdat we gespreid op vakantie gaan met het team. Reden te meer voor mensen organisaties of jongeren om je aan te melden bij de Trix.

We bekijken dan in samenspraak met de gemeente Den Haag, VSV of dienst SZW/Participatie of je in aanmerking komt voor de Trix/Ambacht waarna je snel kan starten. Wie weet kom je dan ook na verloop van tijd in aanmerking voor de eerder genoemde balkonscène. We kregen de vraag of dit mag om een foto op de site te zetten. In dit geval wel omdat we hier eerst toestemming voor vragen. Degene die het niet willen benoemen we wel uiteraard alleen met voornaam en toestemming.

Komende tijd gaat de projectleider wederom bij diverse bijeenkomsten aangeven dat we vooral in willen blijven spelen op de transitie jeugdzorg waar de projectleider alle in en outs van weet. Januari 2017 moeten hier de kaders van uitgevoerd gaan worden. Belangrijk voor de Trix omdat, de overlappingen steeds duidelijker worden. Jongeren die niet op school zitten hebben bijvoorbeeld vaak zowel met de dienst OCW als jeugdzorg c.q justitie te maken in combinatie met SZW en of UWV. Een goede afstemming daarbij is belangrijk en we merken ook bij de Trix dat sommige zaken langs elkaar heen lopen en dit toch nog aandacht vraagt wat ons betreft. We zijn er van overtuigd dat we hier prima overeenstemming over gaan bereiken want samen staan we sterk en zonder elkaar kunnen we niet.

Heeft u interesse als organisatie in een presentatie over werkwijze en/of mogelijkheden bij de Trix of het Ambacht of wilt u langs komen voor een rondleiding, dat kan allemaal. Neem contact op met de projectleider en u zult zien en vooral ondervinden wat doorpakken is want maximaal 1 week later gebeurt het gewoon wat ons betreft. Mooier kunnen we het niet maken!

 


Beter 1 dan geen!

Op zaterdag 18 juni was het weer vlaggetjesdag in Scheveningen. Jaarlijks gaan dan de deuren open bij de Trix en is het een drukte van belang, zo ook dit jaar. Toen de projectleider om 8.00 uur in de ochtend samen met leermeester Piet Blonk naar buiten keek vielen de eerste regen druppels  uit de lucht.

Piet die zijn steigerhouten meubels, die hij samen met de jongeren van het Ambacht heeft gemaakt, uit wilde stallen zag het even niet zitten en zat er een beetje beteuterd bij. 
Maar gelukkig klaarde het op en vlaggetjesdag 2016 kon beginnen. Dennis de leermeester bij de Trix was zoals gewoonlijk druk in de weer met de barbeqeu die rond het middaguur aan ging dus wat kon er nog mis gaan?

 Aan het begin van de middag kwam een van de vaste bezoekers van vlaggetjesdag langs, te weten burgemeester van Aartsen met echtgenote. Zoals gebruikelijk was hij zeer geïnteresseerd in de Trix en het Ambacht  en nam rustig de tijd  om een praatje te maken. 

 

 

Ook dit jaar kwamen diverse ouders van onze jongeren ook een kijkje nemen wat altijd leuk is om mee te maken. De jongeren die bij de Trix en het Ambacht in traject zitten waren er ook, al was het maar voor de heerlijke barbeqeu waar ook de voorzitter van het bestuur zich even een heerlijk kipsate liet smaken.


 

 De leermeesters  en projectleider hadden inmiddels de eerste heerlijke haringen naar binnen laten glijden.

  

Al met al een drukke maar wederom geslaagde vlaggetjesdag die ondanks de buien zo bleek ruim 170.000 bezoekers heeft getrokken. Eén van deze bezoekers was een jongeman van 18 jaar die met één van onze jongeren, die we al begeleiden, meegekomen was.

 

Wat bleek, toen we zoals gewoonlijk in gesprek gingen dat hij geen dagbesteding en ook geen school had. We hebben hem gelijk bij de groep betrokken en aanstaande dinsdag komt hij kijken of we wellicht wat voor hem kunnen doen. Het is er dan maar 1  maar ons credo is beter 1 dan geen. Bij de Trix en het Ambacht verblijven ruim dertig jongeren, dus deze éne jongere is van harte welkom en dat weet hij ook inmiddels.

 

 

 

Hoe Schevenings wil je het hebben?

Zaterdag 18 juni is het weer zo ver,  dan vindt de jaarlijkse vlaggetjesdag in Scheveningen plaats. Stichting de TRIX doet dan zoals gebruikelijk de deuren open voor het publiek zodat ze een kijkje kunnen nemen  bij de TRIX.  We weten dat de TRIX bij veel mensen en begrip is maar dan toch is het leuk om het eens met eigen ogen te zien.

 Ook dit jaar zullen er mooie steiger houtmeubelen welke in Schilderswijk bij Stichting het Ambacht gemaakt worden door onze jongeren te zien zijn. Er zijn ook nieuwe flyers gedrukt door de Haagse drukkerij Vink die er ook nu weer iets moois van heeft gemaakt. We verwachten weer veel bezoekers en de weersvooruitzichten zijn goed.

Het team en de jongeren hopen dan ook dat u langs komt bij de TRIX c.q  Het Ambacht tijdens de open dag op vlaggetjesdag. Buiten de haring die wellicht door menig keeltje naar binnen gaat staat ook de barbecue aan en zullen de projectleider en zijn team Trix/Ambacht u hartelijk ontvangen tijdens dit schitterende evenement. De Trix en vele anderen binnen Scheveningen zijn druk in de weer geweest met de voorbereidingen en het beloofd weer een drukke maar vooral gezellige boel te worden in Scheveningen.


 

Misschien wilt u wel een mooi inbraakwerend rekje bestellen bij de Trix? Voor de Scheveningers hebben we een speciaal rekje ontworpen met de drie haringen onder elkaar. 
Hoe Schevenings wil je het hebben?

 


 

Eindigen met een Hollandse nieuwe

De maand juni is een maand waar zowel bij Stichting de Trix als het Ambacht veel activiteiten plaats vinden.  Op zaterdag 4 juni waren we aanwezig bij het evenement Boost Your Future in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. We hadden een prima plek bij de ingang van het stadhuis. Zowel het personeel als directeur Tim Timens waren er klaar voor om jongeren te woord te staan. Aan het einde van deze schitterende dag waren er 13 nieuwe aanmeldingen het eindresultaat.

De aanmeldingen zijn vervolgens doorgegeven naar de dienst VSV/OCW die de jongeren die zich aangemeld hebben uitgenodigd waren voor een intake gesprek. Kortom voor Stichting de Trix en het Ambacht is Boost Your Future wederom een groot succes geweest. Tijdens deze dag hebben we niet alleen contact met jongeren gemaakt maar zijn er ook vervolgafspraken gemaakt met externe partners die ook aanwezig waren.

Bij de Trix zijn weer lasexamens afgenomen en twee jongeren doen examen voor hun VCA, welk certificaat in de meeste gevallen gevraagd wordt bij een werkgever. Bij het Ambacht heeft één van onze jongere via het werkgeversservicepunt een mooie baan overgehouden nadat hij uitgenodigd was voor een speedmeet.

Twee jongeren zijn aangemeld bij het ministerie van justitie om deel te nemen aan een mooi project. Dit is een mooie aanvulling op het werk wat wij met onze jongeren doen en daar gaat het ook om. Het maakt ons niet uit wie het doet als het maar in samenspraak en dat we elkaar aanvullen in belang van de jongeren die voorop staat.

Vaak is het zo bij de Trix als er weer een aantal jongeren uitgestroomd zijn naar een baan of school dat er dan kippenpoten gekocht worden en de barbecue aan gaat. Ook dit keer gebeurde dat op dinsdag 7 juni en de voorzitter van het bestuur, Rintse van der Brug, nam ook een kijkje bij de jongeren.

 

 

Bij het Ambacht gaan we eind juni starten met een mooie nieuwe activiteit wat weer een prima voorbeeld is van elkaar aanvullen in het belang van de jongeren. Stichting Mara gaat elke dinsdag avond koken voor dak en thuisloze jongeren en gaat hierbij gebruik maken van de mooie kantine en keuken van het Ambacht. De directeur heeft inmiddels de overeenkomst afgesloten en zal wellicht op de eerste avond aanwezig zijn om kennis te maken. Wellicht komen we hier op terug op onze website.

Op zaterdag 18 juni hebben we bij Stichting de Trix open dag tijdens  vlaggetjesdag. De projectleider Bram Stoop en zijn teams heten u dan van harte welkom bij de Trix. Er zullen meubels te zien zijn die onze jongeren maken bij het Ambacht en u kunt kijken wat er bij de Trix gebeurd door in gesprek te gaan met het personeel of jongeren die aanwezig zijn. Misschien hebt u een jongere uit uw omgeving die geen school of werk heeft. Ook dan bent u welkom en kunnen we kijken wat we voor  u en/of desbetreffende jongere kunnen betekenen. Onze nieuwe flyers liggen klaar voor onze bezoekers. Ook tijdens deze dag staat de barbecue, aan maar zal de dag wellicht eindigen met een Hollandse nieuwe.

 
De wintermaanden liggen achter ons en de zomer staat voor de deur. 
Bij Stichting de Trix en het Ambacht gaan we ook dit jaar gewoon door tijdens de zomermaanden en zijn we gewoon open. 
Schoolvakanties doen wij dus niet aan. Jongeren mogen natuurlijk in overleg wel op vakantie, maar zoals gewoonlijk zijn we 50 weken in het jaar open.

Op zaterdag 4 juni is het Ambacht en de Trix te vinden bij boost your future in het stadhuis van gemeente Den Haag. 
We hopen net als vorig jaar weer een aantal jongeren warm te krijgen voor één van onze schitterende projecten die de jongeren toeleiden naar school of werk.

Op zaterdag 18 juni is de Trix aan de Scheveningse haven de hele dag open tijdens vlaggetjesdag 2016. De bezoekers aan dit schitterende jaarlijks terugkerend evenement, kunnen dan een kijkje nemen bij de Trix en kennis maken met onze jongeren en de leermeesters. Ook zijn jongeren en leermeesters van Stichting het Ambacht aanwezig en zullen zij meubels laten zien welke zij maken bij het Ambacht.

 

Intussen gaat het werk bij de Trix en het Ambacht gewoon door. Op dinsdag 31 mei zijn er bij een aantal jongeren examens afgenomen waarna de werkstukken afgelast mogen worden voor beoordeling door het Nederlands lasinstituut, het NIL. Bij de Trix staan weer 3 jongeren op de uitstroomlijst, wat concreet in houdt dat ze ons op korte termijn met een baan en/of school gaan verlaten. Bij het Ambacht is het op dit moment een spannende aangelegenheid voor Jimmy die aangemeld is bij de dienst SZW voor een speetmeet. Jimmy heeft  na een periode bij het Ambacht op de schilderafdeling bij Dennes de leermeester zijn structuur en motivatie opgebouwd. Wij gaan ervan uit dat Jimmy zijn kans gaat pakken en uit gaat stromen naar een baan.


 

De pilot die we hebben met het UWV met onze Wajongjongeren verloopt ook goed en de uitstroom is prima, kortom ook hier behalen we de voorop gestelde doelen.

We maken onze jongeren tot en met 26 jaar gereed voor de arbeidsmarkt of school. We weten ook dat er andere projecten zijn voor jongeren die hebben gekozen om een bepaald vak te leren, maar wij stomen de jongeren klaar voor de arbeidsmarkt in overleg met de diensten SZW, BSD en VSV van de gemeente Den Haag. Het houdt dus in dat je bij de Trix niet perse uitstroomt in de metaalsector of bij het Ambacht uitstroomt als timmerman of schilder. Jongeren wordt ook aangeleerd om breder te kijken op de arbeidsmarkt.

Onze jongeren van de Trix en het Ambacht worden elke vrijdag besproken in een casuïstiek  overleg. Hier zitten wekelijks een casemanager van de dienst VSV/OCW (vroegtijdig schoolverlaten)  bij. Op korte termijn schuift hier ook een casemanager van de dienst SZW bij aan. De Trix en het Ambacht gaan er voor en zijn een open organisatie waar de in en uitstroom netjes bijgehouden door de diensten van de gemeente Den Haag. Zeggen dat  je goede in en uitstroom hebt is makkelijk roepen, maar wij maken het samen met het team ook nog concreet.

De nieuwe intakes voor de zomermaanden staan weer gepland en we hebben er alle vertrouwen in dat we in samenspraak met onze partners een mooie zomer tegemoet gaan. Buiten de nieuwe intakes hebben we bij elkaar bij Trix en Ambacht 28 jongeren op de lijst staan, dus er is genoeg te doen. Niet voor niets dat de projectleider met diverse instanties in gesprek is waaronder wijkagenten (schilderswijk), welzijnswerk, gemeente en andere externe instanties die ons aan kunnen vullen en natuurlijk ook wederzijds. 
Voorop staat daarbij het belang van de jongeren.

Eén van de resultaten is dat in juni stichting Mara bij het Ambacht letterlijk en figuurlijk aanschuift. Eén keer in de week gaan zij koken voor dak- en thuisloze jongeren die wellicht ook tot onze doelgroep behoren. De keuken van het Ambacht met de kantine gaan ze voor deze activiteit gebruiken. Wij komen hier wellicht nog op terug op onze website.

Weet u jongeren die geen school of werk hebben? Geef dat door aan ons en we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar als organisatie bedrijf of stichting bent u ook welkom met ideeën waarin we elkaar aan kunnen vullen met de nadruk op aanvullen want het gaat om de doelgroep want hoe je ook wendt of keert, we hebben elkaar nodig.Boost Your Future (2) 

Eén van de jongeren bij de Trix is druk in de weer met het vraagteken voor Boost Your Future en het gaat er nu echt op lijken. De leermeester Toon Volmers heeft er in ieder geval geen vraagtekens bij en gaat ervan uit dat Salama er iets heel moois van maakt.

 
 

Boost Your Future 2016  

Op zaterdag 4 juni vindt het jaarlijkse spektakel Boost Your Future plaats in het stadhuis van de gemeente Den Haag. 
Als leerwerktraject zijn ook dit jaar stichting het Ambacht en de Trix aanwezig met een eigen stand. 
Ook zijn er vele andere ondernemers en gemeentelijke instellingen die iets te bieden hebben aan de jongeren.

Bij Stichting het Ambacht is men bezig met een groot uitroepteken van hout te maken en bij de Trix een vraagteken van ijzer. 
Waarom?? Dat gaan jullie zien bij Boost Your Future. 
Op de foto is leermeester Toon bezig vanuit een tekening  het vraagteken over te zetten op een stalen plaat die onze jongeren dan uit moeten snijden en afwerken. 
Kortom ook bij ons is de voorbereiding in volle gang.


 

Wij hopen ook dit jaar weer veel jongeren warm te krijgen voor onze trajecten waar jongeren de kans krijgen om door te stromen naar werk of school en/of zelfs beiden. 
 

 

 

Je moet het meemaken om te kunnen begrijpen

Op woensdag 11 juni was er een eindgesprek met Stacey een meisje dat de afgelopen 12 maanden bij de Trix verbleef. 
Net als Stacey hebben afgelopen week 5 jongeren hun examen afgelegd met positief resultaat.

Bij de Trix is het zo, zoals u op onze website kunt lezen, dat als wij van de Trix vinden dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt of school dat je dan op de uitstroomlijst gaat. 
Stacey stond daarop en gaat de Trix nu dan ook verlaten.


Klik op de afbeelding voor vergroting

Stacey heeft de Trix gebruikt waar deze voor is, namelijk als opstap naar school of werk. 
Stacey heeft haar lasdiploma’s mig/mag niveau 1 en 2 behaald en electrode lassen niveau 1 en 2. 
Buiten dit heeft Stacey ook haar VCA in de pocket. 
Kortom met alles wat daarom heen ook nog geregeld is in samenspraak met VSV en bestuursdienst van de gemeente Den Haag gaat Stacey de Trix verlaten.

Zij gaat in Rotterdam verder met haar scholing in de metaal wat zij al heel lang wilde. 
Een BBL opleiding wat inhoudt, naar school in combinatie met werk. 
Jessica Dhelan van voortijdig schoolverlaten, welke de contactpersoon bij de Trix en van Stacey is, was dan ook tevreden met het resultaat.

Wij wensen Stacey veel goeds toe in de toekomst en wij hebben hier dan ook alle vertrouwen in, al was het maar dat Stacey de komende tijd gewoon wekelijks langs komt bij de Trix. 
Niet alleen voor Stacey maar ook voor onze andere jongeren is de Trix zoals ze zelf ook aangeeft iets wat je moet meemaken om het te kunnen begrijpen.
Bezoek van studenten Hogeschool uit Gent bij Stichting de Trix

Op woensdag 20 april stonden om 10.30 uur 22 studenten van de Hogeschool uit Gent voor het hek van de Trix. Door tussenkomst van de Haagse Hogeschool was dit bezoek geregeld.


Klik op foto voor vergroting

De studenten waren geïnteresseerd in de werkwijze van de Trix en de projectleider kreeg na zijn inleidende verhaal vragen op zich afgevuurd. De studenten uit Gent hebben daarna uitgebreid een rondleiding gehad en met onze jongeren die in traject zitten gesproken.Een van  de jongens kreeg het voor elkaar om met de studenten op de foto te gaan en hij ging netjes in het midden staan zodat hij goed in beeld kwam. Na afloop was de studenten uit Gent twee dingen opgevallen, en dat was, dat we dicht op de jongeren zitten en dat we de jongeren direct benaderen. In Belgie schijnt dat minder te zijn.De studenten gaven na afloop aan dat ze een goed beeld van de Trix en werkwijze hebben na het bezoek. Als beloning voor het bezoek kreeg de projectleider een mooi doos Belgische bonbons die  spontaan aan  ons fotomodel door werd gegeven want een reclame als deze foto is wel een doos bonbons waard. De jongeren hebben de doos in mum van tijd verorberd. De projectleider wilde nog een bonbon gaan halen, maar was helaas te laat alleen het lege doosje stond er verkreukeld bij.

        


 

Stichting Trix en het Ambacht op de banenmarkt

Het was een drukke bedoening in buurthuis de Mussen in de Schilderswijk.
Want er vond op zaterdag 9 april een banenmarkt plaats. 
Stichting Trix en het Ambacht hadden onze welbekende leerwerktrajecten in de aanbieding voor de 
jongeren die langs kwamen. We hadden een eigen stand.

De bedrijven die vacatures in de aanbieding hadden, werden druk bezocht. 
Uiteindelijk zijn er 180 jongeren geweest en van deze 180 zijn er 80 vervolgafspraken gemaakt. 
Natuurlijk houdt dit niet in dat deze 80 een baan hebben, maar dat enkele tientallen dit toch wel zal lukken. 
Dit is waar het om gaat, jongeren aan een baan of scholing, zoals een leerwerkplek helpen. 

Goed was het om te zien dat alle organisaties enthousiast waren om op hun zaterdagmiddag er ook te zijn voor de doelgroep.
Kortom wat Ambacht en Trix betreft een geslaagde dag want 6 nieuwe aanmeldingen en 20 jongeren die we uitgebreid hebben
gesproken mag toch wel een succes genoemd worden. 
Onze nieuwe flyers vonden gretig aftrek en diverse organisaties gaven aan dat ze ons nog zullen benaderen omdat ze 
wellicht jongeren weten die in aanmerking voor een leerwerktraject komen.
Al met al een compliment voor de dienst SW voor deze middag.

 

Stichting het Ambacht en de Trix op banenmarkt in de Schilderswijk

 Zie de Flyer op ware grootte

 

Op zaterdag 9 april is Stichting het Ambacht en de Trix aanwezig met een stand op de banenmarkt in de Schilderswijk. 
De banenmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Den Haag en de dienst SZW 
In het oudste buurthuis van Nederland, de Mussen aan de Hoefkade 602.

Het stond al in onze planning om nieuwe flyers te laten maken maar we hebben dit naar voren geschoven en ze zijn te verkrijgen tijdens de banenmarkt waar we erg naar uit kijken.

De komende tijd zullen onze flyers in alle buurt en wijkcentra neergelegd worden 
Ook de wijkbureau’s van politie zullen wij voorzien van onze flyers.  
Als u als organisatie er ook een aantal wilt hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Weet u jongeren die door om wat voor reden dan ook thuis zitten zonder werk of school?
Neem dan snel contact met ons op want wij kunnen wellicht iets voor hen betekenen. 
Het maakt niet uit of het een jongen of een meisje betreft. 
Natuurlijk kunt u ze als eerste aanstaande zaterdag naar de banenmarkt sturen.
Naast die openstaande vacatures van bedrijven, hebben wij leerwerktrajecten van het Ambacht en de Trix in de 
aanbieding voor onze jongeren.

 

Werkbezoek Ministerie van Justitie bij de Trix

 

Dinsdag 5 april waren er 6 ambtenaren van het Ministerie van Justitie bij de Trix op werkbezoek. 
Bij de Trix vinden regelmatig werkbezoeken plaats. 
En ook tijdens dit werkbezoek is uitgebreid gesproken over de werkwijze van de Trix.
En wat voor jongeren er bij de Trix verblijven. 
Stichting de Trix heeft een STP erkenning van het ministerie welke afgelopen jaar met drie jaar is verlengd.

 

De vraag die we altijd krijgen, wat doen jullie dan met deze jongeren als ze bij de Trix verblijven? 
Die werkwijze is langzamerhand een begrip in den lande.
En de positieve uitstroom is dan ook niet voor niets iets om bij stil te staan. 
Bij de Trix is ook echt iets te halen en de jongeren die de Trix als opstap gebruiken komen over het algemeen 
alsnog goed weg in de maatschappij. 
Dit alles komt tot stand door de intensieve samenwerking die de Trix heeft met de diverse diensten 
binnen de gemeente Den Haag. 
Stichting de Trix speelt in op de Transitie jeugdzorg en de gemeente neemt de regie. 
De gemiddelde verblijfsduur bij de Trix ligt op 6 tot 8 maanden. 
Er zijn jongeren die korter bij de Trix verblijven maar ook die meer tijd nodig hebben.

 


Ook bij dit werkbezoek hebben we niet verteld hoe goed wij wel niet zijn en waarom wij met ons kleine team met 
deze doelgroep aan de slag gaan. 
We hebben ook nu de jongeren uit laten leggen aan de mensen van het Ministerie waarom de Trix voor hen een goede plek is.
En waarom hier wel lukt wat eerst niet lukte. 
Juist door het de doelgroep zelf uit te laten leggen, leert ons weer wat we eventueel goed doen.
Maar kunnen we ook inventariseren wat nog verbeterpunten behoeft.

 

Aan het einde van het werkbezoek gaven de bezoekers aan dat ze begrepen wat de Trix voor de jongeren betekent. 
Dit houdt dus in dat onze jongeren het goed uitgelegd hebben
.


 

   
Nieuws

Raadslid Hatte van de Woude van VVD Delft doet dagje Stichting Trix

Woensdag 23 maart stond in de vroege morgen Hatte van de Woude zich in een overall te hijsen bij de Trix. 
Hatte wilde wel eens een dagje kijken en mee lopen bij de Trix om zelf te ervaren hoe het is met deze jongeren te werken. 


Bekend is dat onze jongeren vaak de verkeerde kant op zijn gegaan en dan bij de Trix .
En dat ze de kans krijgen weer op het juiste pad te komen. 
De jongeren waren van te voren op de hoogte gebracht dat er een raadslid uit Delft kwam die wel eens een dagje mee wilde lopen.

Hatte heeft de hele dag met Salama, een Marokkaanse jongere,  in één van onze lascabines haar kunsten laten zien. 
Nieuwsgierig als dat ze zijn keken ook leermeester Dennis en andere jongeren geïnteresseerd mee. 
Salama die met een kritische blik de hele dag over de schouders van Hatte mee keek, genoot er zichtbaar van. 
Aan het einde van de dag was Hatte inderdaad in staat om een redelijke las neer te leggen. 

Niet voor niets dat dit laswerkstuk mee is genomen naar huis door Hatte waar ze het wellicht aan haar kinderen laat zien. 
We krijgen bij de Trix vaker verzoeken van mensen die langs willen komen en we staan hier in de meeste gevallen niet onwelwillend tegenover.

Wij krijgen ook meer de vraag, wat doen jullie met de jongeren en hoe ervaren ze dat? 
Omdat dit niet simpel uit te leggen is  laten we dat de jongeren zelf uit leggen wat de Trix voor hen betekend heeft en/of nog doet. 
Wij hopen dan ook dat Hatte van de Woude tijdens deze dag inzicht heeft gekregen in de werkwijze  en noodzaak van deze werkwijze voor deze doelgroep.


Restauratie Citroën DS Eerder heeft u op onze site kunnen lezen dat we een oude Citroën DS opgekocht hebben, waar in het verleden leermeester Toon mee door den lande toerde. 


Zonde zou het zijn om deze op de sloop te laten belanden terwijl onze jongeren samen met de leermeester er weer iets moois van kunnen maken. 


De doelstelling is dat als de DS klaar is, deze verkocht wordt en van de opbrengst er weer gereedschappen of een nieuw project van gefinancierd kan worden.  

 

In november 2015 hebben we de auto de loods in gehaald en zijn ze begonnen met het volledig strippen van deze oldtimer. Inmiddels hebben er verschillende mensen  een kijkje  genomen in de loods waar de DS staat. 
Het bestuur van de Trix en het Ambacht waren de eerste en zijn zeer enthousiast. 
Het motorblok ligt bij het jongerenproject sleutelen met jongeren (SMJ) waar jongeren het vak automonteur leren en welke het motorblok onderhanden nemen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat  dit goed komt.


De restauratie kunt u volgen op de projectenpagina.

 

Onze site wordt door diverse mensen c.q organisaties bekeken en denkt u: hier zou ik wel een bijdrage aan willen leveren,
waaronder een financiële dan zouden wij en natuurlijk de jongeren dat alleen maar toejuichen.

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 januari 2016 is deze opname gemaakt van  de Trix en het Ambacht. 
Hierin komen zowel de directie, bestuur, leermeesters, maar ook onze jongeren aan het woord.

Wijk televisie - journaal - Stadsdeeljournaal
www.stadsdeeljournaalscheveningen.nl
Stichting Stadsdeeljournaal Scheveningen maakt filmpjes, wijktelevisie over het Stadsdeel Scheveningen

En dan nu het jaar 2016 in!

Donderdag 7 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel bij Ambacht en de Trix plaats. 
Jongeren van het Ambacht en de Trix hadden voor de gasten en externe partners een mooie pennenbak gemaakt welke ze na afloop mee konden nemen, wat ook gebeurde.

Wat ook nu weer opviel was dat er een flink aantal jongeren aanwezig was, die zowel bij de Trix als het Ambacht in het verleden in traject hadden gezeten. 
Vanuit de politiek van de Den Haag waren de ouderenpartij Groep de Mos, De SP, D66, CDA en Groen Links aanwezig. Komende week komt de CristenUnie op werkbezoek wat wij als team altijd zeer waarderen. 
Ook vanuit de ambtenarij mochten we niet klagen. 
Afgelopen week was de stadsdeeldirecteur langs geweest en ook nu waren vanuit verschillende gemeentelijke diensten mensen aanwezig. De gasten konden in gesprek met het bestuur van de Trix en het Ambacht, en met het aanwezige personeel en jongeren. 
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje welke door de jongeren van het Johan de Wit college geregeld was. Kortom het was een gezellige bedoening.

We hebben aan belangstelling dan ook niets te klagen en ook in het nieuwe jaar 2016 staan we open voor ideeën als het gaat om samenwerking welke ten goede komen voor onze jongeren. 
Nadat de voorzitter van het bestuur de gasten welkom had geheten was het weer het moment voor de jaarlijkse Nieuwjaars toespraak van de projectleider. 
Deze wordt net als vorig jaar op de site gezet zodat ook degene die er niet waren maar wellicht onze nieuwsbrief lezen een beeld krijgen hoe en wat er gebeurt bij de Trix en het Ambacht. 
Een punt wat niet in de beschreven toespraak staat is dat er een minuut stilte is gehouden voor collega Ed Assenberg die na een kortstondige ziekte overleden was. 
Ed was werkzaam bij OCW bij de afdeling voortijdig schoolverlaten (VSV).Nieuwjaarspeech projectleider

Beste mensen, 

Onze voorzitter de heer Rintse van der Brug heeft u al welkom geheten, maar nogmaals namens de Directeur Tim Timens mij als projectleider van het Ambacht en de Trix, het team en jongeren die hier aanwezig zijn…. Welkom en fijn dat u er bent.

Wat gaat het hard beste mensen, weer een nieuw jaar 2016 waar we veel zin in hebben. Ook het jaar 2015 was weer een jaar van doorpakken, uitleggen, communiceren met externe partners maar vooral aan de slag met onze doelgroep. De Teams van de Trix en het Ambacht weten elkaar te vinden en zijn er voor elkaar en de jongeren. Twee leermeesters Toon en Dennes zijn weer in de schoolbanken beland en studeren dit jaar af in hun opleiding pedagogiek en twee leermeesters hebben hun BHV behaald en of verlengd. Afgelopen jaar hebben we weer vier stagiaires van de Haagse Hogeschool SPH derde jaar die het druk hebben gehad met de doelgroep. Dat ons werk gewaardeerd wordt blijkt ook uit het feit dat we wederom voor drie jaar een STP erkenning hebben gehad van het ministerie van justitie voor het begeleiden van jongeren met een justitieel verleden en/of pij maatregel.

Kortom we zijn er klaar voor het jaar 2016!

Onze doelgroep heeft vaak geen startkwalificatie en heeft dan ook vaak geen of weinig toekomstperspectief. Dit vraagt veel van het team, de directie en het bestuur welke vandaag allen aanwezig zijn om samen met u gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Na mijn verhaaltje kunt u dan ook met hen in gesprek want zij staan u graag te woord.

De transitie jeugdzorg waar de gemeente Den Haag de regie over heeft, en die ook neemt, zo ervaren wij. Zelfs bij de teamvergadering welke we wekelijks hebben en waar we alle jongere van Trix en Ambacht bespreken zijn twee casemanagers aanwezig van VSV. Is het dit nu een teamvergadering of is dit casiustiekoverleg? Zegt u het maar. Wij denken beiden! 

Jessica en Denise weten van de hoed en de rand om het maar zo te zeggen en dat is allemaal in het voordeel van onze jongeren want daar gaat het om… korte lijnen naar gemeentelijke diensten want ook daar vullen we elkaar sterk aan en gaan we zeker mee door.

Neemt niet weg dat we niet bezig zijn met verbeteringen en of knelpunten. Ook nu zijn we in gesprek met externe partners, gemeente Den Haag zoals de wethouder en ambtenarij. Zeggen dat je het goed doet is 1 maar alles in goed overleg en in openheid is 2 en dat is waar wij voor staan. Niet teveel praten maar doen is ons streven ook dit jaar weer.

Dit past ook bij de openheid die wij nastreven en dus prima past in de filosofie welke ons bestuur nastreeft. Vaker heb ik gezegd>>>> het Ambacht en Trix zijn wij niet alleen. Daar bedoel ik alle organisaties mee die nu ook hier aanwezig zijn de Trix en het Ambacht. Op de website waarvan de nieuwsbrief inmiddels een begrip is geworden staat ook beschreven met wie we inmiddels samenwerken werken maar vooral wie waar elkaar aanvult in het belang van onze jongeren uit Den Haag. November 2015 werd de site meer dan 2.500 keer bezocht een nieuw record. Met dank aan Komp u ter Hulp die onze websites onderhoudt. 

Ik kijk rond en zie UWV, Shared Valeu, Gemeente Den Haag, politiek, Johan de wit college, VSV,SZW.BSD etc.  Ik noem er zo maar even een paar op waar we dagelijks mee te maken hebben. Dit is wat ons betreft de Trix en het Ambacht waar we met z'n allen deel van uitmaken. Concurentie? Nee, daar doen wij zeker  niet aan, wij vullen elkaar aan en zeggen wat we van elkaar vinden anno 2016 kan je niet anders. De tijd van opnieuw het wiel uitvinden ligt ver achter ons. Als we vragen hebben dan stellen wij die gewoon en hoeft dat niet via, via.
Iets dat wat ons betreft namelijk nog voor veel te veel omwegen zorgt!

Ook 2016 is een jaar waar de transitie jeugdzorg ook in Den Haag vorm gaat krijgen en waar we graag een bijdrage aan leveren, en dat ook doen. Stichting de Trix en Stichting het Ambacht zijn in beeld bij veel organisaties, bij een aantal gemeenten en we gaan ook steeds meer opvallen in de wijken. De klussenbus is regelmatig te zien in alle wijken van Den Haag en de leermeesters nemen de jongeren graag mee op klussen bij ouderen thuis om een plafond te witten of om kelderboxen voor een woningcorporatie op te knappen. Ook gaat de leermeester weg om een inbraakwerend rekje te plaatsen bij een bewoner in de wijk. 
Kortom met de doelstelling dat we iets van de wijken moeten worden, zitten we op koers.

Er staan een aantal grote klussen gepland voor het jaar 2016, dus wat dat betreft maken we ons geen zorgen. Ik denk aan diverse corporaties, Het JIT, onderwijsinstellingen, Jongeren werkervaring op laten doen in de praktijk is prima. Wellicht komt dat nog in onze nieuwsbrief te staan waar we ook dit jaar mee doorgaan. De steigerhouten meubelen vinden inmiddels ook gretig aftrek in heel de stad. Bij een bedrijf staan ze zelfs in de showroom. De bedoeling is dat van de opbrengst weer nieuwe gereedschappen etc. aangeschaft worden. 

Tenslotte, het team van de Trix en het Ambacht vindt het fijn om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden. Vooruit kijken doen we natuurlijk, maar we doen het nog liefst samen met u. Ik stel voor dat we nu lekker op een informele manier met elkaar een hapje en een drankje tot ons nemen. Ik merk dat ook ik een droge mond begin te krijgen en wellicht kom ik u zo nog wel tegen

Tenslotte, de leerlingen van het Johan de Witt college verzorgen de catering van de receptie en maken er wellicht iets moois van. Graag zullen ze u voorzien van een hapje en een drankje welke ze samen met onze vrijwilligster Tinie en de leraar van het Johan de Witt college verzorgen. De jongeren krijgen een bioscoop bon en Tinie een mooie bos bloemen. Het gaat u allen goed dit jaar.

Bram Stoop